Κατάλογος Αρχείων

Από Γενικά Αρχεία Κράτους, Αρχεία Ν. Ροδόπης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Υπό κατασκευή - Ο κατάλογος των Γ.Α.Κ. συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται καθημερινά

Πίνακας περιεχομένων

Αρχείο 1ου Λυκείου Κομοτηνής

(Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Κομοτηνής)
Α.Ε.Ε.: Εκπ.1.1.
Α.Β.Ε.: 1
Ακραίες χρονολογίες:1944-1997.

Φάκελοι

 • Μαθητολόγιο, 1944-1945.
 • Μαθητολόγιο, 1945-1953.
 • Μαθητολόγιο, 1964-1965, 1966-1967.
 • Μαθητολόγιο, 1964-1965, 1971-1972.
 • Μαθητολόγιο, 1972-1973, 1978-1979.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1945-1953.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1953-1954, 1963-1964.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1964-1965.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1965-1965, 1966-1967.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1969-1970, 1971-1972.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1972-1973, 1975-1976.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1975-1976, 1979-1980.
 • Πρωτόκολλο, 1973-1974, 1975-1976.
 • Πρωτόκολλο, 1975-1976, 1976-1977.
 • Βιβλίο εισιτηρίων εξετάσεων, 1958-1959, 1976-1977.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, 1964-1965, 1969-1970.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, 1977-1978, 1980-1981.
 • Πρωτόκολλο, 1980-1981, 1982-1983.
 • Πρωτόκολλο, 1982-1983, 1984-1985.
 • Πρωτόκολλο, 1985-1986, 1987-1988.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α. Βιβλίο Πράξεων Γυμνασίου Αρρένων και 1ου Λυκείου, 1976-1977 και 1995-1996.
β. Πρωτόκολλο αιτήσεων 1ου Λυκείου, 1986-1987, 1996-1997.
γ. Απολογιστικά στοιχεία 1ου Λυκείου, 1989.
δ. Ημερολόγιο Γυμνασίου - Λυκείου, 1974-1975 και 1995-1996.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α. Βιβλία φοίτησης (απουσιολόγια), α΄, β΄, γ΄τάξεων, (13 βιβλία), 1996-1997.
β. Βιβλία διδασκόμενης ύλης, α΄, β΄, γ΄τάξεων, (7 βιβλία) 1996-1997.
γ. Βιβλίο Ταμείου 1ου Λυκείου και Γυμνασίου Αρρένων Κομοτηνής, 1976-1977 και 1981-1982.
δ. Πρωτόκολλο Γυμνασίου Αρρένων, 1972-1973 και 1976-1977.

 • Γραπτά δοκίμια, θέματα εξετάσεων α΄, β΄, γ΄τάξης, 1996-1997.

Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.2.1.
Α.Β.Ε.: 2
Ακραίες χρονολογίες:1961-1977.

Φάκελοι

 • Μαθητολόγιο, βιβλίο παρακολούθησης εκπαιδευτικών τελών, 1961-1962, 1964-1965.
 • Μαθητολόγιο, βιβλίο παρακολούθησης εκπαιδευτικών τελών, 1964-1965, 1976-1977.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1964-1965, 1967-1968.
 • Βιβλίο ελέγχου συμπληρωματικών αποφάσεων, 1971-1972, 1976-1977.

Αρχείο 2ου Λυκείου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.3.1.
Α.Β.Ε.: 3
Ακραίες χρονολογίες:1945-1997.

Φάκελοι

 • Δύο υποφάκελοι:

Βιβλία διδασκόμενης ύλης Α’, Β’, Γ’ Τάξης (11 βιβλία), 1980-1998.
Φάκελος απολογισμού εσόδων – εξόδων για τη χρήση 1990.

 • Πέντε υποφάκελοι:

Βιβλίο διδασκόμενης ύλης Δ’ Τάξης (6 βιβλία), 1997-1998.
Βιβλίο φοιτήσεως (απουσιολόγιο) (13 βιβλία) (118 σελίδες), 1997-1998.
Ημερολόγιο λειτουργίας, 1991-1992.
Βιβλίο πράξεων Διευθυντού, 1977-1978 και 1989-1990.
Βιβλίο αναλυτικού προγράμματος, 1969.

 • Πρωτόκολλο, 1980-1982.
 • Πρωτόκολλο, 1982-1983, 1983-1984.
 • Πρωτόκολλο, 1984-1985 και 1986-1987.
 • Πρωτόκολλο, 1986-1987 και 1988-1989.
 • Πρωτόκολλο, 1988-1989 και 1990-1991.
 • Πρωτόκολλο, 1990-1991 και 1992-1993.
 • Πρωτόκολλο, 1992-1993 και 1994-1995.
 • Πρωτόκολλο, 1945-1947.
 • Πρωτόκολλο, 1947-1951.
 • Πρωτόκολλο, 1957-1958.
 • Πρωτόκολλο, 1958-1961.
 • Πρωτόκολλο, 1961-1965.
 • Πρωτόκολλο, 1965-1967.
 • Πρωτόκολλο, 1965-1967.
 • Πρωτόκολλο, 1968-1970.
 • Πρωτόκολλο, 1970-1973.
 • Πρωτόκολλο, 1973-1976.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1971-1976.
 • Βιβλίου υλικού, 1966-1974.
 • Βιβλίου ειδικού ελέγχου, 1945-1950.
 • Βιβλίο βοηθητικό ειδικού ελέγχου, 1951-1961.
 • Βιβλίο βοηθητικό ειδικού ελέγχου, 1961-1965.
 • Βιβλίο ειδικού ελέγχου, 1964-1967.
 • Βιβλίο ειδικού ελέγχου, 1963-1980.
 • Πρακτικό, 1945-1956.
 • Πρακτικό, 1956-1962.
 • Πρακτικό, 1959-1960.
 • Πρακτικό, 1965-1967.
 • Πρακτικό, 1965-1969.
 • Πρακτικό, 1970-1975.
 • Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, 1979.
 • Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Θηλέων, 1961-1967.
 • Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Θηλέων, 1965-1967.
 • Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Θηλέων, 1968-1975.
 • Επτά υποφάκελοι:

Βιβλία υλικού (2 βιβλία), 1959-1965.
Βιβλία Εισιτηρίων Εξετάσεων (2 Βιβλία), 1945-1963.
Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου- Βαθμολογίας, 1946-1947.
Βιβλία Πρωτοκόλλου Εμπιστευτικής αλληλογραφίας (5 Βιβλία), 1964-1979.
Βιβλία Σχολικής Εφορείας – Ταμείου (2 βιβλία), 1964-1967.
Βιβλίο Ημερολόγιο, 1964-1968.
Βιβλίο αναρρωτικών αδειών,Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Θηλέων, 1971-1972.

 • Τρεις υποφάκελοι:

Βιβλία Σχολικής Εφορείας (Γυμνασίου Θηλέων), 1971.
Τίτλοι Σπουδών ( Γυμνασίου – Λυκείου Θηλέων), 1962-1977.
Απολυτήρια 6/τάξιου Γυμνασίου, 1964-1965.

Αρχείο 3ου Λυκείου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.4.1.
Α.Β.Ε.: 4
Ακραίες χρονολογίες:1986-1990.

Φάκελοι

 • Δύο υποφάκελοι:

Βιβλίο επιβολής κυρώσεων, 1986-1987.
Πρωτόκολλο (2 βιβλία), 1989-1990.

 • Έξι υποφάκελοι:

Βιβλίο Πράξεων Διευθυντού 3ου Λυκείου Κομοτηνής, 1986-1990.
Ημερολόγιο, 1986-1990.
Πρακτικό Σχολικού Συμβουλίου, 1987.
Ευρετήριο, 1986-1990.
Βιβλίο Αιτήσεων - Δηλώσεων, 1989-1990.
Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, 1986-1989.

 • Πρωτόκολλο, 1986-1987, 1988-1989.
 • Πρωτόκολλο, 1986-1987, 1989-1990.


Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.5.1.
Α.Β.Ε.: 5
Ακραίες χρονολογίες:1979-1999.
Φάκελοι

 • Έξι υποφάκελοι:

Βιβλίο Προέδρου Σχολικής Εφορείας, Σχολ. έτη: 1983-1984 έως 1992-1993.
Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας 1982-1995, Σχολ. έτος:1982-1995.
Έκδοση Οικολογικής Ομάδας «Πλανήτης Γη εκπέμπει SOS».
Έκδοση Οικολογικής Ομάδας « Η ύπαρξη των αδέσποτων ζώων».
Σχολική Επετηρίδα (9 βιβλία), Σχολ. έτη: 1990-1991 έως 1998-1999.
Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Β’ Τάξης, Σχολ. έτος:1996-1997.

 • Πέντε υποφάκελοι:

Βιβλίο Αιτήσεων - Δηλώσεων, Σχολ. έτη:1979-1980 έως 1994-1995.
Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων, Σχολ. έτος:1995-1996.
Διδασκόμενη ύλη Α2, Β1, Γ’ Τάξης (3 βιβλία), Σχολ. έτος:1997-1998.
Βιβλίο Τεχνολογίας, Σχολ. έτος:1995-1996.
Βιβλίο φοιτήσεως (Απουσιολόγιο) Α’, Β’, Γ’ Τάξης (14 βιβλία), Σχολ. έτος:1997-1998.

 • Απολυτήρια Δημοτικού, 1988-1989.
 • Πρωτόκολλο, 1980-1982.
 • Πρωτόκολλο, 1982-1983, 1985-1986.


Αρχείο Κέντρου Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Τ.Ε.Ε.)

Α.Ε.Ε.: Εκπ.6.1.
Α.Β.Ε.: 6
Ακραίες χρονολογίες:1978-1986.

Φάκελοι

 • Πέντε υποφάκελοι:
 • Βιβλίο Πράξεων Καθηγητών, 1981-1982 έως 1985-1986.
 • Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, 1978-1987.
 • Ωρολόγια Προγράμματα Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων τεύχη: Α’, Β’, 1984.
 • Αναλυτικά Προγράμματα, 1981.
 • Αναλυτικά Προγράμματα, 1986.

Αρχείο Τεχνικού Λυκείου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.7.1.
Α.Β.Ε.: 7
Ακραίες χρονολογίες:1977-1986.

Φάκελοι

 • Μαθητολόγιο, 1977-1978, 1978-1979.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1977-1978, 1978-1979.
 • Πρωτόκολλο, 1981-1982, 1984-1985.
 • Πρωτόκολλο, 1977-1982.
 • Πρωτόκολλο, 1981-1982, 1984-1985.
 • Δύο υποφάκελοι:

Βιβλίο επιβολής κυρώσεων, 1978-1983.
Βιβλίο Πράξεων καθηγητών, 1985-1986.

Αρχείο Επαγγελματικού Λυκείου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.8.1.
Α.Β.Ε.: 8
Ακραίες χρονολογίες:1977-1986.

Φάκελοι

 • Πέντε υποφάκελοι:

Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου καθηγητών, 1977-1983.
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου καθηγητών, 1983-1985.
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου καθηγητών, 1985-1986.
Ημερολόγιο, 1979-1985.
Ημερολόγιο, 1985-1986.

 • Πρωτόκολλο, 1977-1982.
 • Πρωτόκολλο, 1981-1985.
 • Πρωτόκολλο, 1985-1986.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1978-1979.
 • Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1978-1979.

Αρχείο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου - 1ου Τ.Ε.Ε. Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.9.1.
Α.Β.Ε.: 9
Ακραίες χρονολογίες:1987-1997.

Φάκελοι

 • Βιβλίο διδασκόμενης ύλης Α’, Β’, Γ’ τάξης (16 βιβλία), 1996-1997.
 • Πέντε υποφάκελοι:

Βιβλία φοίτησης Α’, Β’, Γ’ τάξης (13 βιβλία), 1996-1997.
Πρωτόκολλο δικαιολόγησης απουσιών, 1997-1998.
Βιβλίο εσόδων – εξόδων και αποδείξεις, 1987-1988.
Απολογισμός οικονομικού έτους 1987.
Απολογισμός οικονομικού έτους 1988.


Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.10.1.
Α.Β.Ε.: 10
Ακραίες χρονολογίες:1954-1971.

Φάκελοι

 • Δώδεκα υποφάκελοι:

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, 1968-1971.
Φάκελος εξερχόμενης αλληλογραφίας – Δελτίο στατιστικής εξετάσεων 1969, 1968-1969, 1970-1971.
Φάκελοι εισερχομένων – εξερχομένων (2 φάκελοι), 1967-1968, 1969-1970.
Φάκελοι Ημερήσιου Ελέγχου (5 φάκελοι), 1967-1968, 1970-1971.
Τίτλοι εγγραφής (3 Φάκελοι), 1967-1968, 1970-1971.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1967, 1972.
Έντυπα – Σχέδια – Γραφική ύλη, χ.χ.
Έκθεση λειτουργίας, κανονισμοί, 1954 - 1967-1968, 1970-1971.
Γραπτά, 1970-1971.
Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1969-1974.
Μαθητολόγιο, 1967-1973.
Τμήμα λαϊκής επιμόρφωσης (2 βιβλία), 1954,1967.


Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.11.1.
Α.Β.Ε.: 11
Ακραίες χρονολογίες:1944-1998.

Φάκελοι

 • Έντεκα υποφάκελοι

Πρωτόκολλο, 1952-1953 έως 1962-1963.
Βιβλίο υλικού, 1964-1989.
Φάκελος απολογισμού εσόδων - εξόδων, 1973.
Φάκελος Κατατακτηρίων εξετάσεων, 1954-1968.
Βιβλίο Πρακτικών, 1944-1954.
Βιβλίο βιβλιοθήκης, 1973 έως 1974 έως 1986-1987.
Βιβλίο βιβλιοθήκης, 1964-1982.
Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, 1971-1972.
Βιβλίο Πράξεων προσωπικού, 1950-1964 έως 1965-1985.
Βιβλίο Πράξεων προσωπικού, 1949-1950 έως 1964.

 • Δύο υποφάκελοι

Βιβλίο Πράξεων προσωπικού, 1971- 1972 έως 1978.
Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, 1960- 1961 έως 1972.

 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1987- 1988 έως 1997-1998.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1967- 1968 έως 1975-1976.

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.12.1.
Α.Β.Ε.: 12
Ακραίες χρονολογίες:1975-1996.

Φάκελοι

 • Πρωτόκολλο, 1976-1978.
 • Πρωτόκολλο, 1984-1986.
 • Πρωτόκολλο, 1980-1984.
 • Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, 1975-1976 έως 1978-1979.
 • Πρωτόκολλο, 1978-1981.
 • Πρωτόκολλο, 1985-1986, 1989-1990.
 • Συμπληρωματικές και κατατακτήριες εξετάσεις, 1977-1978, 1979-1980.
 • Τρεις υποφάκελοι:

Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, 1976-1977.
Βιβλίο φοιτήσεως (Απουσιολόγιο) (18 Βιβλία), 1997-1998.
Φάκελος εσόδων – εξόδων.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

Βιβλίο Σχολικής Επιτροπής, 1975-1986.
Βιβλίο Σχολικής Επιτροπής (Κυλικείο), 1983-1991.
Βιβλίο αλληλογραφίας επί αποδείξει, 1976-1989.
Πρωτόκολλο δικαιολόγησης απουσιών, 1990-1991.

 • Έξι υποφάκελοι:

Ποινολόγιο, Σχολ. έτη:1976-1977 έως 1982-1983.
Βιβλίο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, Σχολ. έτη:1976-1977,1977-1978.
Βιβλίο ημερολόγιο εργασιών, χωρίς χρονολογία (χ.χ.).
Ημερολόγιο, Σχολ. έτη:1981-1982, 1992-1993.
Ημερολόγιο, Σχολ. έτη:1976-1977, 1982-1983.
Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, Σχολ. έτη:1976-1977, 1982-1983.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

Ντοσιέ εξωδιδακτικών εκδηλώσεων, 1978-1991.
Φάκελος Εξετάσεων (Θέματα – Γραπτά Δοκίμια), 1977-1978.
Αιτήσεις Συμβάσεων εργασίας καθαριστριών, 1988-1991.
Φάκελος καθαριστριών, 1988-1991.

 • Βιβλία διδασκόμενης ύλης τάξεων Α’, Β’, Γ’ (18 Βιβλία), 1996-1997.
 • Ντοσιέ Προγραμμάτων μεθόδων ύλης διδασκαλίας, 1977-1992.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (από 1-280), 1976-1977.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (από 281-551), 1976-1977.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (από 1-200), 1977-1978.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (από 201 έως τέλος), 1977-1978.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (από 1 έως250), 1978-1979.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (από 251 έως 449), 1978-1979.
 • Ντοσιέ Απολυτηρίων, 1979-1980.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (Α’ Τάξης), 1979-1980.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (1979-1980), 1979-1980.
 • Ντοσιέ τίτλων σπουδών (Α’ Τάξης), 1980-1981.
 • Ντοσιέ Απολυτηρίων, 1981-1982 έως 1982-1983.
 • Ντοσιέ Τίτλοι Σπουδών (Απολυτήρια), Σχολ. Έτος: 1982-1983.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών, Σχολ. Έτη: 1983-1984.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), 1984-1985, 1985-1986.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), 1984-1985.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), Σχολ. Έτος: 1984-1985.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), Σχολ. Έτος: 1985-1986.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), 1986-1987 έως 1987-1988.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), Σχολ. Έτη: 1988-1989.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), Σχολ. Έτη: 1990-1991, 1991-1992.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), Σχολ. Έτη: 1992-1993.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), Σχολ. Έτη: 1993-1994, 1994-1995.
 • Ντοσιέ Τίτλων Σπουδών (Απολυτήρια), Σχολ. Έτος: 1995-1996.


Αρχείο 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.13.1.
Α.Β.Ε.: 13
Ακραίες χρονολογίες:1976-1999.

Φάκελοι

 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1986 έως 1990.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. Έτη 1982-1983, 1985-1986.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. Έτη 1976-1977 έως 1978-1986.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. Έτη 1978-1979 έως 1982-1983.
 • Μαθητολόγιο, Σχολ. Έτη 1976-1977 έως 1978-1979.
 • Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Σχολ. Έτη 1976-1977 έως 1981-1982.
 • Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Σχολ. Έτος 1977-1978.
 • Αντίγραφο Γενικού Ελέγχου, Σχολ. Έτος 1978-1979.
 • Βιβλίο Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου(Μικτό Γυμνάσιο Κομοτηνής), Σχολ. Έτη: 1977-1978, 1979-1980.
 • Δύο υποφάκελοι:

Φάκελος εξωδιδακτικών εκδηλώσεων, 1984-1994.
Βιβλίο Αιτήσεων – Δηλώσεων, 1979-1999.

 • Τρεις υποφάκελοι:

Ντοσιέ αποτελεσμάτων εξετάσεων, 1979-1994.
Βιβλία διδασκόμενης ύλης (Α’, Β’, Γ’ Τάξης) (3 βιβλία), 1996-1997.
Πρωτόκολλο ( Εμπιστευτικό), 1976-1977.

 • Δύο υποφάκελοι:

Φάκελος Εσόδων – Εξόδων, Οικονομικό Έτος:1984.
Θέματα Εξετάσεων, Σχολ. Έτος:1995-1997.


Αρχείο 6ου Δημοτικού Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.14.1.
Α.Β.Ε.: 14
Ακραίες χρονολογίες:1954-1987.

Φάκελοι

 • Δύο υποφάκελοι:

Μισθολόγιο, 1976-1977.
Απολογισμός Σχολικού Ταμείου, 1976-1977.

 • Πέντε υποφάκελοι:

Πιστοποιητικά σπουδής, 1960-1961.
Εμπιστευτική Αλληλογραφία, 1971-1981
Δελτία Εισαγωγής Υλικού, 1974-1975 & 1976-1977.
Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, 1972.
Πιστοποιητικά σπουδής Α’ Τάξης, 1960-1961.

 • Δώδεκα υποφάκελοι:

Πιστοποιητικά σπουδής Δ’ τάξης, 1960-1961.
Πιστοποιητικά σπουδής Γ’ τάξης, 1960-1961.
Μισθολόγιο, 1974-1986.
Πρωτόκολλο (Εμπιστευτικό), 1954-1977.
Πιστοποιητικά σπουδής Α’ Τάξης, 1960-1961.
Βιβλίο Δαμαλισμού, 1967-1968.
Βιβλίο Δαμαλισμού, αναδαμαλισμού και λοιπών εμβολιασμών, 1975-1976.
Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας, 1973-1981.
Βιβλίο Πράξεων Προσωπικού του Σχολείου, 1967-1987.
Βιβλίο Ταμείου, 1972-1973.
Πιστοποιητικά Σπουδής Β’ τάξης, 1960-1961.
Πιστοποιητικά Σπουδής Γ’ τάξης, 1960-1961.

Αρχείο 2ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.15.1.
Α.Β.Ε.: 15
Ακραίες χρονολογίες:1977-1999.

Φάκελοι

 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1994-1999.
 • Μαθητολόγιο, 1977-1979.
 • Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, 1977-1980.
 • Γενικός Έλεγχος αποτελεσμάτων, 1977-1978.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. Έτη:1977-1978 έως 1986-1987.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. Έτη:1986-1987 έως 1990-1991.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. Έτη:1990-1991 έως 1995-1996.
 • Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου (Συμπληρωματικών Εξετάσεων), Σχολ. Έτη:1977-1978 έως 1982-1883.
 • Βιβλίο Μισθολογικού Μητρώου, 1986-1993.
 • Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολ. Έτη:1977-1978 έως 1989-1990.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

Στατιστικά, χ.χ.
Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις, χ.χ.
Βιβλίο Αιτήσεων –Δηλώσεων, Σχολ. Έτη:1979-1980.
Ημερολόγιο Διευθυντή, Σχολ. Έτη:1972-1980, 1994-1995.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

Αναλυτικά προγράμματα Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, χ.χ.
Αναλυτικά Προγράμματα της Α’ Τάξης (μεταβατικά) των Τ.Ε.Ε., Σχολ. Έτη:1988-1999.
Θέματα Εξετάσεων, Σχολ. Έτη:1998-1999.
Φάκελος Οργάνωσης Σχολείου (Αποσπάσεις, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, ορισμός διευθυντών, υποδιευθυντών, εμπιστευτικά, έγγραφα εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού του σχολείου, έγγραφα – οργάνωση ΠΣΕΑ, έγγραφα Γ.Α.Κ. κ.ά. διάφορα), χ.χ.


Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Εκπ.16.1.
Α.Β.Ε.: 16
Ακραίες χρονολογίες:1944-1987.

Φάκελοι

 • Δέκα υποφάκελοι:

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1944-1945 έως 1947-1948.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1957-1958 έως 1960-1961.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1960-1961 έως 1966-1967.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1967-1968 έως 1968-1969.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1954-1955 έως 1957-1958.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1952-1953 έως 1954-1955.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1950-1951 έως 1952-1953.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1947-1948 έως 1949-1950.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Σχολ. έτη 1968-1969 έως 1981-1982.
Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων, Σχολ. έτη 1956-1957 έως 1958-1959.

 • Εννέα υποφάκελοι:

Βιβλίο Πρακτικών Διδακτικού Προσωπικού, 1945-1948.
Βιβλίο Σχολικού Ταμείου της Σχολικής Εφορείας, 1944-1954.
Βιβλίο Σχολικού Ταμείου της Σχολικής Εφορείας.
Βιβλίο Σχολικού Ταμείου της Σχολικής Εφορείας.
Βιβλίο Σχολικού Ταμείου της Σχολικής Εφορείας.
Βιβλίο Σχολικού Ταμείου της Σχολικής Εφορείας.
Βιβλίο Σχολικού Ταμείου της Σχολικής Εφορείας.
Βιβλίο Σχολικού Ταμείου της Σχολικής Εφορείας.
Βιβλίο Πρακτικών Προσωπικού.

 • Δώδεκα υποφάκελοι:

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίου, Σχολ. έτη 1961-1962 έως 1975-1976.
Βιβλίο Πρακτικών Διδακτικού Προσωπικού, 1956-1957 έως 1961-1962.
Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, 1949-1950 έως 1956-1957.
Βιβλίο παρουσίας Διδακτικού Προσωπικού, 1973-1974.
Βιβλίο παρουσίας Διδασκάλων, 1975-1976.
Βιβλίο παρατηρήσεων, Σχολ. έτη 1954-1955, 1961-1962.
Βιβλίο βιβλιοθήκης, 1971-1972 έως 1986-1987.
Βιβλίο βιβλιοθήκης κατά κατηγορίες, 1970-1971 έως 1980-1981.
Βιβλίο Πρωτοκόλλου –Εμπιστευτικό, 1954-1955.
Βιβλίο Δαμαλισμού – αναδαμαλισμού και λοιπών Εμβολιασμών, 1978.
Βιβλίο Ταμείου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολ. έτος 1972-1973.
Βιβλίο Ταμείου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολ. έτη 1966-1967 έως 1970-1971.

 • Έξι υποφάκελοι:

Φάκελος εξετάσεων παραπεμφθέντων ιδιωτών, Σχολ. έτος 1974-1975.
Φάκελος εξεταστικής Επιτροπής, Σχολ. έτος 1947-1948.
Φάκελος εξεταστικής Επιτροπής, Σχολ. έτος 1979-1980.
Δικαιολογητικά παραπεμπομένων εις εξετάσεις, Σχολ. έτος 1972-1973.
Φάκελος Αιτήσεων και Πιστοποιητικών ιδιωτών, Σχολ. έτη 1968-1975.
Διάφορα (αιτήσεις παραπεμπομένων προς εξετάσεις).

 • Τρεις υποφάκελοι:

Φάκελος Απολογισμού, 1978.
Φάκελος Αναλυτικού Προγράμματος, Σχολ. έτος 1977-1978.
Φάκελος παιδαγωγικών θεμάτων και γυμναστικών επιδείξεων, Α’ Εγγραφής και διδακτικών αναγκών Ν.Δ. 651170, Σχολ. έτος 1965-1973.

 • Πέντε υποφάκελοι:

Βιβλίο δανεισμού Βιβλίων, Σχολ. έτος 1957-1961.
Βιβλίο δανεισμού Βιβλίων, Σχολ. έτος 1961-1971.
Βιβλία βιβλιοθήκης, Σχολ. έτος 1952-1957.
Βιβλία βιβλιοθήκης, 1958.
Πρακτικά Σχολικής Εφορείας σε φωτοτυπίες, Σχολ. έτος 1954-1955.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Διοικ.1.1.
Α.Β.Ε.: 17
Ακραίες χρονολογίες:1993-1997.

Φάκελοι

 • Έντεκα υποφάκελοι:

Κατάσταση Ορφανικών επιδομάτων (πληρωμές), 1997.
Διαταγές λειτουργικές καταστάσεις, διοίκηση προσωπικού, 1994.
Διαβιβαστικά αιτήσεων στεγαστικών δανείων, 1994.
Νομιμοποιήσεις κληρονόμων, 1994.
Αιτήσεις προμήθειας υλικού.
Αιτήσεις χορήγησης αδειών.
Αποδείξεις πληρωμής δαπανών, 1997.
Μπλοκ αποδόσεων (2 βιβλία), 1994.
Μπλοκ καταθέσεων (2 βιβλία), 1994.
Αποδείξεις προεξοφλημάτων, 1993-1994.
Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων, 1994.

 • Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, 1994.

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Διοικ..2.1.
Α.Β.Ε.: 18
Ακραίες χρονολογίες:1984-1994.

Φάκελοι

 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1984-1985.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1988.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1985-1986.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1986 (από 0001-2490).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1986 (από 2491-7480).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1986 (από 7481-10171).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1986 (από 10172-10300), 1987 (από 001-2556).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1987 (από 2557-5247).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1987 (από 5248-7938).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1987 (από 7938-10629).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1987 (από 10630-1230/88).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1988 (από 1231-3930).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1988 (από 3931-6621).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1988 (από 6622-9312).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1988 (από 9313-11800), 1989 (από 001-216).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1989 (από 217-2907).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1989 (από 2908-4248).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1989 (από 4249-6589).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1989 (από 6590-7930).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1989 (από 7931-9271).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1989 (από 9272-10612).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1989 (από 10613-11953).
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1989 (από 11954-13285).
 • Καταστάσεις συνταξιούχων, 1991-1992.
 • Τρεις υποφάκελοι:

Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κατηγοριών, 1993.
Αιτήσεις για βιβλιάριο ασθενείας, 1988.
Αιτήσεις αναρρωτικών αδειών, 1984.

 • Δύο υποφάκελοι:

Βιβλίο καταθέσεων συστημένων εγγράφων (18 βιβλία), 1993.
Στατιστικά θεραπόντων ιατρών, 1988.

 • Καταστάσεις υπηρετούντων υπαλλήλων, 1987-1990.
 • Καταστάσεις υπηρετούντων υπαλλήλων, 1991-1992.
 • Αλφαβητική κατάσταση υπαλλήλων, 1992-1991.
 • Πίνακας αρχαιότητας τακτικού προσωπικού, 1992-1994.

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Θράκης

Α.Ε.Ε.: Διοικ..3.1.
Α.Β.Ε.: 19
Ακραίες χρονολογίες:1945-1968.

Φάκελοι

 • Ευρετήριον Γενικής Διοικήσεως Θράκης, 1954.
 • Ευρετήριον Γενικής Διοικήσεως Θράκης, 1955-1957.
 • Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομού Ροδόπης, 1945-1948.
 • Βιβλίο - Ευρετήριο Νομαρχίας Ροδόπης, 1956.
 • Βιβλίο - Ευρετήριο Νομαρχίας Ροδόπης, 1957.
 • Τέσσερις υποφάκελοι, 1956-1968. :

Βεβαιώσεις νομιμοφροσύνης, στρατολογικά στοιχεία, Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστών (Δ.Ε.Μ.Ε.) (137 φύλλα).
Δασικός χάρτης.
Στοιχεία Εθνικής Ιστορίας (126 φύλλα).
Άδειες μετανάστευσης πρακτόρων (100 φύλλα).

 • Δύο υποφάκελοι:

1) Φάκελος: Διαβατήρια εσωτερικού αφίξεως ομογενών, διαβατήρια εξωτερικού εργατών Δυτ. Γερμανίας, μετανάστευσης εις Καναδά, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη, Κογκό, Η.Π.Α., 1953-1965.
2) Απώλεια διαβατηρίων, διαβατήρια ναυτικών, διαβατήρια ανηλίκων, έγγραφα προσφύγων, λαθρομεταναστών, υπηρεσιακά διαβατήρια, 1952-1966.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Διοικ..1.2.
Α.Β.Ε.: 20
Ακραίες χρονολογίες:1995-1998.

Φάκελοι

 • Επτά υποφάκελοι:

α)Ημερήσια κατάσταση καταθέσεων, 1995.
β)Ημηερήσια Κατάσταση αποδόσεων, 1995.
γ)Αιτήσεις στεγαστικών δανείων, 1995.
δ)Αποδείξεις προεξοφλημάτων, 1995.
ε)Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, 1998.
στ)Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων, 1995.
ζ)Μηνιαίο Δελτίο Στατιστικής, 1997-1998.

 • Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου,1995.

Αρχείο Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Δήμου Κομοτηνής

Α.Ε.Ε.: Πολιτιστ.1.1
Α.Β.Ε.: 21
Ακραίες χρονολογίες:1996-2000.

Φάκελοι

 • Εκδόσεις του Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων (9 βιβλία).

Αρχείο Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: πολιτιστ.2.1
Α.Β.Ε.: 22
Ακραίες χρονολογίες:1980-1998.

Φάκελοι

 • Θρακική Επετηρίδα(10 βιβλία).

Αρχείο Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: πολιτιστ.2.2
Α.Β.Ε.: 23
Ακραίες χρονολογίες:1994-1998.

Φάκελοι

 • Παράρτημα Θρακικής Επετηρίδας(4 βιβλία).

Αρχείο Λαογραφικού Μουσείο Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: Οπτικ.1.1
Α.Β.Ε.: 24
Ακραίες χρονολογίες:χ.χ.

Φάκελοι

 • Φωτογραφίες.

Αρχείο Αρμενικής Κοινότητας Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: Συλλ.1.1
Α.Β.Ε.: 25
Ακραίες χρονολογίες:1934-1941.

Φάκελοι

 • Διάφορα έγγραφα.

Αρχείο Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: πολιτιστ.2.3
Α.Β.Ε.: 26
Ακραίες χρονολογίες:1997.

Φάκελοι

 • Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: Διοικ.1.3
Α.Β.Ε.: 27
Ακραίες χρονολογίες:1996-1999.

Φάκελοι

 • Επτά υποφάκελοι:

α)Ημερήσια κατάσταση αποδόσεων(2 βιβλία),1966.
β)Ημερήσια κατάσταση καταθέσεων(2 βιβλία),1966.
γ)Ταμειακή κατάσταση,2000.
δ)Αποδείξεις προεξοφλημάτων,1966.
ε)Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων,1966.
στ)Κατάσταση πληρωμής ορφανικών επιδομάτων,1999.
ζ)Αποδείξεις πληρωμής δαπανών,1999.

 • Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου,1996.

Συλλογή Φωτογραφιών Β.Ι.Π.Ε Κομοτηνής-Ε.Τ.Β.Α ΒΑΝΚ.

Α.Ε.Ε.: Oπτικ.2.1
Α.Β.Ε.: 28
Ακραίες χρονολογίες:1976-1980.

Φάκελοι

 • Album φωτογραφιών (30 φωτογραφίες), 1976-1980.

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: Δημοτ. 1.1
Α.Β.Ε.: 29
Ακραίες χρονολογίες:χ.χ.

Φάκελοι

 • To Αρχείο παρέμεινε στο Δήμο Κομοτηνής.

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: Δημοτ. 1.2
Α.Β.Ε.: 30
Ακραίες χρονολογίες:χ.χ.

Φάκελοι

 • To Αρχείο παρέμεινε στο Δήμο Κομοτηνής.

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: Δικαστ. 1.1
Α.Β.Ε.: 31
Ακραίες χρονολογίες:1964-1995.

Φάκελοι

 • Πρωτόκολλο Διοικητικού, 1988-1993.
 • Πρωτόκολλο του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, 1993-1995.
 • Βιβλίο κλήσεων, 1978-1993.
 • Επιδιδομένων αποφάσεων, 1964-1990.
 • Στατιστικά στοιχεία κινήσεως εργασιών, 1987-1995.

Αρχείου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: Διοικ. 1.4
Α.Β.Ε.: 32
Ακραίες χρονολογίες:1996-2001.

Φάκελοι

 • Επτά υποφάκελοι:

α)Ημερήσιες καταστάσεις πληρωμών, 1997.
β)Στελέχη αποστολής πληρωμών, 2000.
γ)Δηλώσεις απώλειας βιβλιαρίων, 1997.
δ)Αποδείξεις προεξοφλημάτων, 1997.
ε)Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων, 1997.
στ)Καταστάσεις εξοφλήσεων ΕΓΕΔ, 1997.
ζ)Ταμειακή κατάσταση, 1996-1998.

 • Πέντε υποφάκελοι:

α)Αποδείξεις χρηματικού εφοδιασμού, 2000.
β)Ανακοινώσεις τόκων αντικατασταθέντων βιβλιαρίων, 2000.
γ)Ταχυδρομικά τέλη, 2000.
δ)Αιτήσεις χρηματικού εφοδιασμού, 2000.
ε)Εγκύκλιος απώλειας βιβλιαρίων, 2001.

 • Επτά υποφάκελοι:

α)Αποδείξεις πληρωμής τόκων,1997.
β)Καταστάσεις αποδόσεων,1997.
γ)Ημερήσια κατάσταση καταθέσεων (2 βιβλία), 1997.
δ)Ημερήσια κατάσταση πληρωμών & αποδόσεων ΕΠΚ, 1997.
ε)Ταμειακή κατάσταση δελτίο στατιστικής, 2001.
στ)Ανακοινώσεις τόκων αντικατασταθέντων βιβλιαρίων, 2001.
ζ)Αποδόσεις τόκων (2 βιβλία), 1999.

Αρχείο Δήμου Νέου Σιδηροχωρίου.

Α.Ε.Ε.: Δημοτ. 2.1
Α.Β.Ε.: 33
Ακραίες χρονολογίες:1884-1977.

Φάκελοι

 • Μητρώο τροφοδοτούμενων από κέντρο διανομών Κομοτηνής Κοινότητας Καλαμόκαστρου, 1949-1952.
 • Μητρώο αρρένων Κοινότητας Καλαμόκαστρου (1851-1939 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Μητρώο αρρένων Κοινότητας Καλαμόκαστρου (1851-1949 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Γενικό Μητρώο Δημοτών (1876-1952 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Γενικό Μητρώο Δημοτών (1882-1952 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Γενικό Μητρώο Σχοινιών – Καλαμόκαστρου (1880-1958 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Γενικό Μητρώο Δημοτών Αγίων Θεοδώρων (1879-1950 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Δημοτολόγιο χωρίου Μαυρομματίου (1869-1949 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Δημοτολόγιο γεννηθέντες (1864-1950 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Δημοτολόγιο γεννηθέντων (1868-1955 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
 • Δυο υποφάκελοι:

α)Δημοτολόγια γεννηθέντων (1851-1946 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων),(3 βιβλία).
β) Πράξεις Θανάτων (1946).

 • Φάκελος κατοίκων χωρίου Καλαμόκαστρου αναχωρησάντων εις Τουρκίαν από το ,έτος 1949-1956.
 • Φάκελος κατοίκων χωρίων: Μικρού Δουκάτου, Σχοινιών, Νέας Ανδριανής και Μαυροματίου αναχωρησάντων εις Τουρκίαν,1950-1961.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Μητρώα αρρένων,(1940-1945 ακραίες χρονολογίες γεννήσεων).
β)Φάκελος γεωργικής απογραφής,(1950).
γ)Στρατολογικοί πίνακες,(1945-1966).
δ)Αθίγγανοι διάφορα πιστοποιητικά,(1950-1965).

 • Δημοτολόγια Σχοινιών, Νέας Ανδριανής, Μαυροματίου (1884-1950 ακραίες χρονολογίες).
 • Δημοτολόγια, πράξεις θανάτων 1946-1955.
 • Φάκελος «2003-11-12». Επιστολές, πιστοποιητικά, φωτογραφίες (Αδριανούπολη, Σαμάκοβο Ανατολικής Θράκης),1886-1977.

Συλλογή Φωτογραφιών Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σιδηροχωρίου.

Α.Ε.Ε.: Οπτικ. 3.1
Α.Β.Ε.: 34
Ακραίες χρονολογίες:1921-2003.

Φάκελοι

 • Τρείς υποφάκελοι:

1ος Φάκελος : Μικρασιατική καταστροφή (1921-1922): Προέλαση 12ης Μεραρχίας στο μέτωπο, Έλληνες τραυματίες, Τούρκοι αιχμάλωτοι.

2ος Φάκελος : Εικόνες εκκλησίας Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη. (2003): Εικόνες και ιερά κειμήλια μεταφερθέντα από πρόσφυγες από το Σαμάκοβο Ανατολικής Θράκης.

3ος Φάκελος : Φωτογραφίες Νέου Σιδηροχωρίου(1929-1962): Κοινοτική και σχολική ζωή στο Νέο Σιδηροχώρι .

Συλλογή Φωτογραφιών Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου.

Α.Ε.Ε.: Συλλ. 4.1
Α.Β.Ε.: 35
Ακραίες χρονολογίες:1907-2003.

Φάκελοι

 • Έγγραφα Οθωμανικής περιόδου,φωτογραφίες προσφύγων Ιάσμου στο Κιλκίς(1913-1919),καπνοκαλλιέργεια,παραδοσιακή ζωή,αποκαλυπτήρια ηρώου.

Συλλογή Φωτογραφιών Αδριανουπόλεως Δημητρίου Γαρυφάλλου

Α.Ε.Ε.: Συλλ. 5.1
Α.Β.Ε.: 36
Ακραίες χρονολογίες:1912-1989.

Φάκελοι

 • Έντεκα υποφάκελοι

1)Βουλγαρική κατοχή (29 φωτογραφίες -1912-1913).
2)Εκκλησία (21 φωτογραφίες -1888-1922).
3) Ελληνική Διοίκηση (22 φωτογραφίες -1920-1922).
4) Η Πόλη (67 φωτογραφίες-1870-1930).
5) Οι άνθρωποι (65 φωτογραφίες-1850-1922).
6) Πύργος Καντακουζηνού (10 φωτογραφίες-1886-1989).
7)Τα σπίτια της Αδριανούπολης (57 φωτογραφίες-1870-1922).
8) Τα σχολεία της Αδριανούπολης (19 φωτογραφίες-1904-1926).
9) Το κάστρο (12 φωτογραφίες - 1870).
10) Βρύσες (12 φωτογραφίες – 1870).
11) Φωτογραφίες (14 φωτογραφίες - 1870-1936).

Αρχείο Εφετείο Θράκης.

Α.Ε.Ε.: Δικαστ.2
Α.Β.Ε.: 37
Ακραίες χρονολογίες:1981-1983.


Φάκελοι

 • Δικογραφίες και Αποφάσεις Μικτού Εφετείου Θράκης.Φωτογραφικό υλικό και μια ακτινογραφία (1 φάκελος), 22-5-1981.
 • Δικογραφίες και Αποφάσεις Μικτού Εφετείου Θράκης.Φωτογραφικό υλικό (1 φάκελος), 19-11-1982.
 • Δικογραφίες και Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Θράκης (1 φάκελος), 5-11-1981.
 • Δικογραφίες και Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, 6-5-1982.
 • Δικογραφίες και Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Θράκης (1 φάκελος), 24-6-1982.
 • Δικογραφίες και Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Θράκης (1 Φάκελος), 3-2-1983.
 • Δικογραφίες και Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Θράκης (1 φάκελος), 31-3-1983.
 • Δικογραφίες και Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Θράκης (1 φάκελος), 16-6-1983.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: Διοικ. 1.5
Α.Β.Ε.: 38
Ακραίες χρονολογίες:1991-2003.

Φάκελοι

 • Επτά υποφάκελοι:

1) Δελτία εισαγωγής – εξαγωγής υλικού (Υ 58), 1996-1998.
2) Αίτηση χορήγησης υλικού, 1991-1997.
3) Αίτηση χορήγησης υλικού, 1998-2003.
4) Δηλώσεις απώλειας Βιβλιαρίων (Α 16), 1998.
5) Καταστάσεις πληρωμών ΕΠΚ (Α 71 - 11βιβλία), 1998.
6) Καταστάσεις απωλεσθέντων βιβλιαρίων (Α 23), 2001.
7) Αποδείξεις χρηματικού εφοδιασμού (Α 19), 2001.

Αρχειο Κοινότητας Οργάνης.

Α.Ε.Ε.: Δημοτ. 3
Α.Β.Ε.: 39
Ακραίες χρονολογίες:1952-1998.

Φάκελοι

 • Γυμνάσιο Οργάνης, εκδηλώσεις-εορτασμοί, εκπαίδευση, αθλητισμός, υγεία,Χρηματικά εντάλματα(4 φάκελοι),1975-1994.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Εγκύκλιοι στρατολογικού γραφείου Κομοτηνής,1978-1985.
β)Διαταγές Επιτελείου Στρατού και Αεροπορίας,1984.
γ)Περί αστυνομίαςμ,1981-1985.
δ)Πιστοποιητικά στρατιωτικών εισφορών,1967-1984 (4 φάκελοι).

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Συντήρησης δρόμων,(1975-1982).
β)Κοινοτικά έργα,(1978-1980).
γ)Ύδρευσης-αποχέτευσης,(1978-1986).
δ)Έξοδα σχολείων,(1984).

 • Δυο υποφάκελοι:

α)Μισθολογικές καταστάσεις(2 φάκελοι),1979-1986.
β)Δαπάνες – χρηματοδότηση Ε.Ε.(4 φάκελοι),1952-1991.

 • Φάκελος τροφίμων – Διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα(3 φάκελοι),1979-1987.
 • Κοινοτικά έγγραφα – Θέματα Υγείας, Συγκοινωνίας κ.ά διάφορα(4 φάκελοι),1979-1997.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Τουρισμός και περιβάλλον,1981-1993.
β)Πυροπροστασία , πυρόσβεση,1980-1997.
γ)Έκτακτες ανάγκες, καταστροφές (πλημμύρες, χιονοπτώσεις),1980-1991.
δ)Καθαριότητα,1980-1991(4 φάκελοι).

 • Έγγραφα σχετικά με το προσωπικό (εργασιακές σχέσεις, προσλήψεις, άδειες κ.ά.)(2 φάκελοι),1980-1997.
 • Δυο υποφάκελοι:

α)Άδειες ανεγέρσεως μονοόροφων οικοδομών,1980-1982.
β)Άδειες ανεγέρσεως και επισκευής αποθηκών και τεμένους(2 φάκελοι),1997.

 • Έγγραφα σχετικά με το προσωπικό (εργασιακές σχέσεις, προσλήψεις, άδειες κ.ά.)(2 φάκελοι),1980-1991.
 • Τρείς υποφάκελοι:

α)ΔΕΗ,1980-1991.
β)ΟΤΕ τηλεπικοινωνίες,1981-1997.
γ)Αποφάσεις Κοινότητας για δαπάνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΔΕΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ,1983-1984(3 φάκελοι).

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Περί εκτροφής ζώων – κτηνοτροφίας.
β)Αγροτικής οικονομίας.
γ)Επιδότησης παραγωγών.
δ)Βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας,(4 φάκελοι).

 • Εκλογές – Ευρωεκλογές(6 φάκελοι),1980-1993.
 • Έγγραφα που αφορούν τη καλλιέργεια καπνού και τους καπνοπαραγωγούς(1 φάκελος),1981-1986.
 • Πέντε υποφάκελοι:

α)Πρακτικά συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,1980.
β)Συνεδριάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου. Αλληλογραφία με υπηρεσίες,1984-1991.
γ)Νομαρχιακοί Σύμβουλοι,1993-1994.
δ)Κοινοποιήσεις Νομαρχίας, Δημοτικοί-Κοινοτικοί Σύμβουλοι,1981-1994.
ε)Αποφάσεις Προέδρου,1986-1992(5 φάκελοι).

 • Βοσκότοποι – Υλοτόμηση – Κτηνοτροφία – Αποζημιώσεις – Οικονομικές ενισχύσεις Ε.Ο.Κ.(3 φάκελοι).1981-1984.
 • Δημοτολόγια –Στατιστική υπηρεσία – Απογραφή(6 φάκελοι),1979-1993.
 • Τρείς υποφάκελοι:

α)Κοινοποιήσεις Νομαρχίας προς ΟΤΑ. Προμήθειες – Πιστώσεις έργων,1982-1985.
β)Κοινοποιήσεις Νομαρχίας προς υπηρεσίες για πολιτιστικά θέματα,1984-1985.
γ)Εντολές από Υπηρεσίες προς Κοινότητα Οργάνης93 φάκελοι),1986.

 • Έγγραφα επιδοτήσεων – Αποζημιώσεων(4 φάκελοι), 1985-1997.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Συντήρησης δρόμων Οργάνης.
β)Διάφορα Έργα.
γ)Ερωτηματολόγιο: Αποτίμησης υδατορευμάτων.
δ)Συμβάσεις – Αλληλογραφία(3 φάκελοι).

 • Συντήρησης δρόμων και πλατειών: Καρδάμου, Δρανιάς, Κύμης, Καλυβιών,Βύρσινης, Σμιγάδας, Μυρτίσκης, Καβάλου (2 φάκελοι),1986-1992.
 • Δυο υποφάκελοι:

α)Κατασκευής, διαπλάτυνσης, τσιμεντόστρωσης δρόμων: Οργάνης, Άνω Βυρσίνης, Σμιγάδας, Δρανιάς, Κάτω Βυρσίνης, Κύμης, Καρδάμου,1991-1993.
β)Καταγραφής ζημιών – Ύδρευσης(7 φάκελοι),1991-1993.

 • Συντήρησης αμμοχώστρωσης, διαπλάτυνσης δρόμων και γέφυρας: Κύμης, Μυρτίσκης, Καλυβιών, Άνω και Κάτω Βυρσίνης, Οργάνης(5 φάκελοι),1996-1998.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Συντήρησης δρόμων: Καρδάμου, Δρανιάς, Σμιγάδας, Καβάλου.
β)Συντήρησης W.C. Κοινοτικού καταστήματος.
γ)Συντήρησης Μειονοτικών σχολείων: Βυρσίνης, Καρδάμου, Σμιγάδας, Κύμης.
δ)Ύδρευσης(7 φάκελοι).

Συλλόγη Φωτογραφιών Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Νέας Καλλίστης.

Α.Ε.Ε.: Συλλ. 6.1
Α.Β.Ε.: 40
Ακραίες χρονολογίες:1930-1965. .

Φάκελοι

 • 14 Φωτογραφίες σε CD.

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Α.Ε.Ε.: Εκπ. 18
Α.Β.Ε.: 41
Ακραίες χρονολογίες:1954-1997.

Φάκελοι

 • Σύλλογος Εθνικής Φυσικής Αγωγής «ΟΡΦΕΥΣ» Κομοτηνής Απόλλων, Δόξα Γρατινής,Ελπίς Σάλπης. Διάφορα έγγραφα, καταστατικό(6 φάκελοι),1954-1966.
                                                                      * Πρόγραμμα αθλητικών ταλέντων – Υποδείγματα στίβου(2 φάκελοι),1990-1991.
 • Διάφορα έγγραφα της Νομαρχίας (5 φάκελοι),1970-1972.
 • Σωματείο αθλητικών και ποδοσφαιρικών Συλλόγων Κομοτηνής «Η ΡΟΔΟΠΗ».Διάφορα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα (10 φάκελοι),1970-1976.
 • Αρχείο (2 φάκελοι),1979.
 • Αρχείο Φάκελοι εξόδων (1 φάκελος),1981-1985.
 • Εγκύκλιοι Υπουργείων (10 βιβλία),1977-1980.
 • Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.)Διάφορα έγγραφα,1979-1993.
 • Αλληλογραφία με τη Νομαρχία,1995.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου,1984-1992.
 • Φάκελος εκδηλώσεων,1986-1989.
 • Βιβλίο «Σεμινάριο Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού»,1990.
 • Νομαρχιακή Αθλητική Επιτροπή (Ν.Α.Ε.) Ν. Ροδόπης.Διάφορα έγγραφα(1 φάκελος),1986-1995.
 • Αρχείο Διάφορα έγγραφα(4 φάκελοι εξόδων),1986-1995.
 • Προσωπικό – Μισθοδοσία(13 φάκελοι),1984-1989.
 • Έγγραφα Οικονομικών θεμάτων(11 φάκελοι),1977-1981.
 • Ταμείο Διοικούσης Επιτροπής Εθνικού Κολυμβητηρίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής,1976-1981.
 • Επιχορηγήσεις,1976-1981.
 • Πρακτικά Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Κομοτηνής,1990-1997.
 • Αλληλογραφία με Δήμους – Κοινότητες – ‘Αλλες Υπηρεσίες,1988-1995.
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)Αγώνες Νομού Ροδόπης,1975-1986.
 • Έγγραφα αλληλογραφίας,1971-1988.
 • Φάκελος εντολών πληρωμής αναδόχου έργου «Κολυμβητήριο» (14 φάκελοι),1985.
 • Αρχείο Ε. Π. ,1957-1964.
 • Επιχορηγήσεις Σωματείων,1992-1993.
 • Φάκελος αλληλογραφίας με Αθλητικά Σωματεία (1 φάκελος),1987-1988.
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)Διάφορα έγγραφα,1980-1995.
 • Σχολικοί Αγώνες,1974-1975.
 • Φάκελος Σχολικών Συμβούλων,1954-1996.
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γραφείο Φυσικής Αγωγής.Διάφορα έγγραφα,1989.
 • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.Διάφορα έγγραφα,1982-1988.
 • Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Θράκης.Διάφορα έγγραφα,1975-1995.
 • Εντάλματα πληρωμής,1986-1993.
 • Κοινοτικό Γυμναστήριο Αιγείρου - Έγγραφα,1969-1977.
 • Αλληλογραφία Ενώσεων Συνδέσμων Σωματείων,1978-1993.
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ο.Δ.Κ.Ε. – Ε.Ο.Κ.). Έγγραφα,1983-1993.
 • Βιβλίο Μητρώο μελών συνδέσμου Διαιτητών Καλαθόσφαιρας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,1973-1989.
 • Αθλητικά Σωματεία του Νομού κ.ά. έγγραφα,1958-1970.
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)Διανομαρχιακό Πρωτάθλημα,1970-1979.
 • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Έγγραφα,1973-1978.
 • Φάκελος αθλητικών εκδηλώσεων – Στατιστικά αγώνων,1990-1995.
 • Φάκελος έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Κομοτηνής» (14 φάκελοι),1979-1981.
 • Φάκελος αρχείου διεξαγωγής αγώνων (1 φάκελος),1981-1982.
 • Δύο υποφάκελοι:

α)Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης,1961-1976.
β)Αθλητική Ένωση Κομοτηνής ( 2 φάκελοι),1957-1961.

 • Αλληλογραφία με Νομαρχία Ροδόπης (3 φάκελοι) & 4 δελτία Νομαρχίας,1973-1980.

Ιδιωτικό Αρχείο Αρετής Μαυρίδογλου.

Α.Ε.Ε.: Συλλ. 7.1
Α.Β.Ε.: 42
Ακραίες χρονολογίες:1950-1990.

Φάκελοι

 • Ηλεκτρονική καταγραφή.(33 φωτογραφίες, 3 εφημερίδες),1950-1990.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: ΔΙΟΙΚ.1.6
Α.Β.Ε.: 43
Ακραίες χρονολογίες:1998-2002.

Φάκελοι

 • Επτά υποφάκελοι:

α)Καταστάσεις καταθέσεων,1999.
β)Καταστάσεις αποδόσεων,1999.
γ)Εξοφλήσεις ομολόγων,1998-1999.
δ)Μηνιαίο δελτίο κίνησης κουμπαράδων,1999.
ε)Αποδείξεις δαπανών Α52,2002.
στ)Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων,1999.
ζ)Αποδείξεις προεξοφλημάτων,1999.

 • Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου,1999.

Αρχείο Τεχνικού Εμπορικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (Τ.Ε.Β.Ε), Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Α.Ε.Ε.:ΔΙΟΙΚ. 2.2
Α.Β.Ε.:44
Ακραίες χρονολογίες:1965-2002.

Φάκελοι

 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας,1965-1967.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας,1971.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας,1980-1982.
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας,1991.
 • Τρείς υποφάκελοι:

α)Βεβαιώσεις ταμειακής ενημερότητας ( από 1210301 έως 1210650),1997.
β)Στελέχη βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας ( από 597301 έως 597350),2001-2002.
γ)Βεβαιώσεις θεώρησης αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Τμήματος Εμπορίου,1999.

 • Ντοσιέ Μηνιαίων Αποφάσεων για δικαστική χρήση,1999-2000.
 • Υπηρεσιακά σημειώματα για χρήση Ο.Γ.Α.,2001.
 • Συνήθης αλληλογραφία, Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων,1995-1998.
 • Δύο υποφάκελοι:

α)Δελτία παρουσίας προσωπικού Καβάλας – Δράμας,2000-2001.
β)Φωτοαντίγραφα αποδείξεων (δεμάτων Ταχυδρομείου – Αναρρωτικών και γονικών αδειών της Διεύθυνσης,1991.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Αντίγραφα γνωματεύσεων ΒΥΕ,1987-1989.
β)Στατιστικά Δελτία της Διεύθυνσης1992-1993.
γ)Βεβαιώσεις Φορολογικών Δηλώσεων,1993.
δ)Μπλοκ Βεβαιώσεων Φορολογικών Δηλώσεων,1999.

Αρχείο Τεχνικού Εμπορικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (Τ.Ε.Β.Ε), Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Α.Ε.Ε.:ΔΙΟΙΚ. 2.3
Α.Β.Ε.:45
Ακραίες χρονολογίες:1962-2002.

Φάκελοι

 • Έξι υποφάκελοι:

α)Διάφορα έντυπα συνταξιοδοτικών αποφάσεων παλαιά.
β)Επετηρίδα.
γ)Διάφορα έντυπα (παλαιά).
δ)Κατάσταση παλαιών συνταξιούχων.
ε)Αλληλογραφία με το γραφείο κ. Διοικητή, εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία.
στ)Έντυπα ΕΟΚ (Ε 202-205, 207, 213) παλαιά.

 • Διάφορα έντυπα (παλαιά),1962-1978.
 • Διάφορα έντυπα συνταξιοδοτικών αποφάσεων (παλαιά),1962-1978.

Ιδιωτικό Αρχείο Ιωάννη Δαργινίδη

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 8.1
Α.Β.Ε.:46
Ακραίες χρονολογίες:1950-1957.

Φάκελοι

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

α)Διπλώματα του Ιωάννη Δαργινίδη από τους Πανθρακικούς Αγώνες ( 1954-1956).
β)Αθλητικοί Σύλλογοι (1950-1957).
γ)Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (χ.χ.).
δ)Φωτογραφίες του Ιωάννη Δαργινίδη από αθλητικές συναντήσεις και συσκέψεις Τοπικών Ενώσεων(χ.χ.).

Αρχείο Μορφωτικού Συλλόγου Σαρακατσάνων Θράκης.

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 9.1
Α.Β.Ε.:47
Ακραίες χρονολογίες:2004-2006.

Φάκελοι

 • Τρείς υποφάκελοι:

α)Καλλογιάννια 2004 (DVD No 1 και No 2).
β)Καλλογιάννια 2005 (DVD No 1 και No 2).
γ)Τα τραγούδια του δρώμενου – Χορωδία γερόντων (2006).

Αρχείο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 10.1
Α.Β.Ε.:48
Ακραίες χρονολογίες:2005.

Φάκελοι

 • 1 DVD και 1 CD: Νομός Ροδόπης – Οδοιπορικό στη γη του Ορφέα και του Διονύσου,2005.

Αρχείο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσάνων.

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 11.1
Α.Β.Ε.:49
Ακραίες χρονολογίες:2004.

Φάκελοι

 • Σαρακατσάνικος Γάμος ή χαρά,2004.

Αρχείου Δήμου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.:Δημοτ.1.1
Α.Β.Ε.:50
Ακραίες χρονολογίες:2004.

Φάκελοι

 • Πιστοποιητικά γεννήσεων- οικογενειακής κατάστασης 1999 (1%).
 • Πιστοποιητικά γεννήσεων- οικογενειακής κατάστασης 2000 (1%).
 • Πιστοποιητικά γεννήσεων- Oικογενειακής κατάστασης 2000 (1%).
 • Πιστοποιητικά γεννήσεων- Oικογενειακής κατάστασης 2001 (1%).
 • Πιστοποιητικά γεννήσεων- Oικογενειακής κατάστασης 2001 (1%).
 • Πιστοποιήσεις θανάτων,1997-1998.
 • Πιστοποιήσεις θανάτων,1999-2000.
 • Πιστοποιήσεις θανάτων,2001-2002.
 • Πιστοποιήσεις θανάτων,2002,1996-1999.
 • Εισερχόμενα – εξερχόμενα έγγραφα Ληξιαρχείου,1999.
 • Εισερχόμενα – εξερχόμενα έγγραφα Ληξιαρχείου,2000.
 • Εισερχόμενα – εξερχόμενα έγγραφα Ληξιαρχείου,2001.
 • Εισερχόμενα – εξερχόμενα έγγραφα Ληξιαρχείου,2002.
 • Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων Ληξιαρχείου Κομοτηνής,1996-2001.
 • Δύο υποφάκελοι:

α)Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων Ληξιαρχείου Κομοτηνής,2002.
β)Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων Ληξιαρχείου Κομοτηνής,1996-2001.

 • Δύο υποφάκελοι:

α)Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων Ληξιαρχείου Κομοτηνής (2 Βιβλία),2002.
β)Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων Ληξιαρχείου Κομοτηνής,1996-2001.

 • Δύο υποφάκελοι:

α)Πρωτόκολλο αιτήσεων Ληξιαρχείου Κομοτηνής (5 Βιβλία),2000-2002.
β)Βιβλίο διεκπεραιώσεως (2 Βιβλία),1996-1998,1999-2001.

 • Πιστοποιητικά διάφορα,1995.
 • Πιστοποιητικά επαγγέλματος,1999.
 • Πιστοποιητικά επαγγέλματος,2000.
 • Πιστοποιητικά επαγγέλματος,2001.
 • Πιστοποιητικά ζώων,1999-2001.
 • Κρατήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων και αιτήσεις Μονίμων Υπαλλήλων,1999.
 • Κρατήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων και αιτήσεις Μονίμων Υπαλλήλων,2000-2001.
 • Διαφημίσεις,1999-2001.
 • Άδειες Δημάρχων, Αντιδημάρχων,1999-2000.
 • Έγγραφα Πρωτοκόλλου,2001.
 • Έρανοι,1999-2001.
 • Τοιχοκολλήσεις,2000.
 • Διάφορα Έγγραφα,2000-2001.
 • Διάφορα Έγγραφα,2000-2001.
 • Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου –Δημαρχιακής Επιτροπής,1999-2001.
 • Εγγραφα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.),1999-2001.

Αρχείο Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Α.Ε.Ε.:ΔΙΟΙΚ. 4.1
Α.Β.Ε.:51
Ακραίες χρονολογίες:1996-2004.

Φάκελοι

 • Έγγραφα καταγεγραμμένα στην επισυναπτόμενη κατάσταση στο αριθ. πρωτ. 236 Φ5 έγγραφο,1996-2004.

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε., Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Α.Ε.Ε.:ΔΙΟΙΚ. 2.4
Α.Β.Ε.:52
Ακραίες χρονολογίες:1985-1996.

Φάκελοι

 • Τρείς υποφάκελοι:

α)Χρηματικά Εντάλματα Συντάξεων και Εντολών,1990-1996.
β)Αρχείο αλληλογραφίας,1990-1995.
γ)Χρηματικά Εντάλματα συνταξιούχους(1 φάκελος),1985-1989, 1995-1996.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.:Διοικ.1.7
Α.Β.Ε.:53
Ακραίες χρονολογίες:2000-2003.

Φάκελοι

 • Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου,2000.
 • Έντεκα υποφάκελοι:

1) Πινάκια εκδοθέντων επιταγών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Α63),2000.
2) Αποδείξεις δαπανών (Α52),2003.
3) Αποδείξεις προεξοφλημάτων ΕΠΚ (Α79),2000.
4) Αποδείξεις πληρωμής τόκων (Α69),2000.
5) Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων (Α81),2000.
6) ΕΠΚ κατάσταση εισπράξεων (Α70),2000.
7) Μηνιαίο δελτίο στατιστικής,2000.
8) Καταστάσεις αποδόσεων,2000.
9) Καταστάσεις καταθέσεων,2000.
10) ΕΠΚ καταστάσεις πληρωμών,2000.
11)Δελτία αγοράς ξένων τραπεζογραμμάτιων,2000.

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε., Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Α.Ε.Ε.:Διοικ.2.5
Α.Β.Ε.:54
Ακραίες χρονολογίες:1985-2002.

Φάκελοι

 • Δέκα υποφάκελοι:

1) Στελέχη εισιτηρίων και αντίγραφα εγγράφων νοσηλείας,1992-2001.
2) Επιταγές και δικαιολογητικά αυτών,1985-1996.
3) Φαρμακεία και δικαιολογητικά αυτών,1985-1996.
4) Έκδοση Πιστοποιητικών,2000-2002.
5) Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δικαιώματος περίθαλψης,1998-2002.
6) Στελέχη Εσωτερικών Εντολών πληρωμής,1998-2002.
7) Παλαιά Έντυπα Εντολών Νοσοκομείων,1995-1996.
8) Οικογενειακά Βιβλιάρια ασθενείας και παρατάσεις ασφάλισης τέκνων,1991-2002.
9) Έκδοση ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας,1991-2002.
10) Υπεύθυνες Δηλώσεις παράτασης ασφάλισης συζύγων,1998.

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.:Διοικ.4.1
Α.Β.Ε.:55
Ακραίες χρονολογίες:1996-2005.

Φάκελοι

 • Έγγραφα καταγεγραμμένα στην επισυναπτόμενη κατάσταση στο αριθ. πρωτ. 8 Φ5 έγγραφο,1996-2005.

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) Ν. Ροδόπης.

Α.Ε.Ε.:ΔΙΚΑΣΤ.6.1
Α.Β.Ε.:56
Ακραίες χρονολογίες:1990-1998.

Φάκελοι

 • Ατομικοί φάκελοι ανέργων.(Δείγμα 1990-1998).(11 φάκελοι),1990-1998.

Αρχείο Δημοτικoύ Σχολείου Πόρπης.

Α.Ε.Ε.:Εκπ.19.1
Α.Β.Ε.:57
Ακραίες χρονολογίες:1945-1992.

Φάκελοι

 • Βιβλία Πρωτοκόλλου.(6 βιβλία),1945-1968.
 • Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας.(7 βιβλία),1955-1977.
 • Χάρτης του 1810 (αυθεντική ανατύπωση από το Κέντρο Μείζονος Ελληνισμού)Διατάξεις και οδηγίες για εκκαθάριση και αρχειοθέτηση εγγράφων ΥΠΕΠΘ.Οι Έλληνες Πομάκοι και η σχέση τους με την Τουρκία, κειμήλια από την Ανατολική Θράκη.(10 βιβλία),1968-1992.
 • 2 album με φωτογραφίες,1970-1990.
 • Πιστοποιητικά – Ενδεικτικά.(11 φάκελοι και 1 ντοσιέ),1948-1959.
 • Πιστοποιητικά - Ενδεικτικά.(13 φάκελοι),1959-1976.
 • Εισερχόμενα έγγραφα.(8 φάκελοι),1949-1964.
 • Δύο υποφάκελοι:

α)Εισερχόμενα έγγραφα,1966-1968.
β)Εξερχόμενα έγγραφα,1959-1964.(7 φάκελοι).

 • Εγκύκλιοι Υπουργείου, Προϊσταμένου, Επιθεωρητού, Πιστοποιητικά,Δικαιολογητικά κ.ά.(9 φάκελοι),1954-1992.
 • Εγκύκλιοι Προϊσταμένου Εκπαίδευσης.(1 φάκελος),1987-1992.


Αρχείο Μειονοτική Εφημερίδα Ξάνθης Trakya.

Α.Ε.Ε.:Τύπος 1.1br /> Α.Β.Ε.:58
Ακραίες χρονολογίες:1946-1947.

Φάκελοι

 • Εβδομαδιαία τουρκόγλωσση εφημερίδα Trakya (Θράκη).Aριθμός φύλλων 290-333.Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 1946 – Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 1947.Τόπος έκδοσης:Ξάνθη.Υπηρεσία παραγωγής : Ιδιοκτήτης, Διευθυντής, Προϊστάμενος Τυπογραφείου Φ.Ο. Νουρή.


Αρχείο Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Α.Ε.Ε.:ΔΙΟΙΚ. 4.1
Α.Β.Ε.:59
Ακραίες χρονολογίες:2007

Φάκελοι

 • Διάφορα έγγραφα,2007.

Αρχείο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.:ΕΚΚΛ. 1.1
Α.Β.Ε.:60
Ακραίες χρονολογίες:1929-1985.


Φάκελοι

 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Βιβλίο Συνεδριάσεων της Ενοριακής Επιτροπής Παναγίας (1929).
2) Βιβλίο Α’ Γεννήσεων και Βαπτίσεων (1931- 1941) του Μητροπολιτικού Ναού Κομοτηνής και δύο (2) ένορκες Βεβαιώσεις (1953-1954).
3) Βιβλίο Α’ Γεννήσεων και Βαπτίσεων (1931- 1941) του Μητροπολιτικού Ναού Κομοτηνής και μία (1) ένορκη Βεβαίωση (1985).

Αρχείο Συλλογή ΚΕΣΥΠ (Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ν. Ροδόπης).

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 12.1
Α.Β.Ε.:61
Ακραίες χρονολογίες:1999.

Φάκελοι

 • «Σχολικά Εργαστήρια - Επαγγελματικό περιβάλλον από το μάθημα στη ζωή».(Γυμνάσιο Σαπών).

Αρχείο Εταιρείας Παιδαγωγικών Eπιστημών.

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 13.1
Α.Β.Ε.:62
Ακραίες χρονολογίες:1991-2006.

Φάκελοι

 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Ιστορικό εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών και Θρακικού Μουσείου Παιδείας.
2) Βιογραφικό ιδρυτή Αλέξανδρου Καζαντζή.
3) Δημοσίευμα εφημερίδας «Παρατηρητής».
4) 1 CD.

Αρχείο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.: ΕΚΚΛ. 1.2
Α.Β.Ε.:63
Ακραίες χρονολογίες:1947-1954.

Φάκελοι

 • Ένα (1) Βιβλίο Γάμων,(1947-1954).

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) Νομού Ροδόπης.

Α.Ε.Ε.:ΔΙΚΑΣΤ.6.2
Α.Β.Ε.:64
Ακραίες χρονολογίες:1999-2000.

Φάκελοι

 • Ατομικοί φάκελοι ανέργων.(Δείγμα 1999-2000).(3 φάκελοι).

Αρχείο 3ου Λυκείου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.:Εκπ.4.2
Α.Β.Ε.:65
Ακραίες χρονολογίες:1992-1997.

Φάκελοι

 • Εισερχόμενα υπηρεσιακά έγγραφα.

Αρχείο Κοινότητας Φαναρίου.

Α.Ε.Ε.:Δημοτ. 4.1
Α.Β.Ε.:66
Ακραίες χρονολογίες:1938-1998.

Φάκελοι

 • Πρωτόκολλο,1967-1968.
 • Πρωτόκολλο,1968-1969.
 • Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας,1969-1971.
 • Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας,1971-1972.
 • Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας,1972-1974.
 • Πρωτόκολλο,1974-1976.
 • Πρωτόκολλο,1976-1978.
 • Πρωτόκολλο,1979-1981.
 • Πρωτόκολλο,1981-1983.
 • Πρωτόκολλο,1983-1985.
 • Πρωτόκολλο,1985-1986.
 • Πρωτόκολλο,1987-1989.
 • Πρωτόκολλο,1989-1992.
 • Πρωτόκολλο,1992-1994.
 • Πρωτόκολλο,1994-1998.
 • Πρωτόκολλο,1998.
 • Κτηματολόγιο Κοινότητας, Τοπογραφικοί Χάρτες, Περιγραφές Θέσεων,1972.
 • Πρακτικό συνεδριάσεων,1983-1989.
 • Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις,1991-1993.
 • Διάφορα Έργα, εφημερίδες,1967-1971.
 • Διάφορες Ληξιαρχικές Πράξεις: Γεννήσεις,1969-1997.
 • Τρείς υποφάκελοι:

Διάφορες Ληξιαρχικές Πράξεις:
1) Γάμων,1970-1998.
2) Βαπτίσεων,1981-1993.
3) Θανάτων,1983-1996.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Βιβλίο Μητρώου Μελών Μορφωτικού Συλλόγου Φαναρίου.
2) Βιβλίο Πράξεων Μελών Μορφωτικού Συλλόγου Φαναρίου.
3) Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων Μελών Μορφωτικού Συλλόγου Φαναρίου.
4) Λυτά έγγραφα – Αιτήσεις.

 • Πέντε υποφάκελοι:

1) Πρόχειρο Βιβλίο, Πρακτικών Συνεδριάσεων,1979-1982.
2) Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδριάσεων,1983-1987.
3) Πρακτικό Συνεδριάσεων,1987-1990.
4) Πρακτικό Συνεδριάσεων,1998.
5) Βιβλίο, Πρακτικών Συνεδριάσεων,1999-2000.

 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Βιβλίο, μετεγγραφής εκδιδομένων πιστοποιητικών δελτίου ταυτότητος,1967-1998.
2) Πρόχειρο βιβλίο: Πρακτικό Συνεδριάσεων Συμβουλίου Φαναρίου,1975-1978.
3) Βιβλίο Πρακτικών και αποφάσεων,1967-1969.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Μίσθωση κοινοτικής έκτασης,1991-1996.
2) Μίσθωση κοινοτικής έκτασης,1995-1998.
3)Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.,1982-1998.
4) Ναυπηγοεπισκευαστική Εταιρεία LEADER,1992-1998.

 • Δύο υποφάκελοι:

1) Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1970.
2) Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1971-1972.

 • Δύο υποφάκελοι:

1) Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1972.
2) Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1973.

 • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Ξενοκράτης»,1983-1998.
 • Κέντρα Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης (Κ.Α.Ο.Α.),1993-1998.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Καταστάσεις παράδοσης εκλογικών βιβλιαρίων,1978-1998.
2)Εκλογικοί Κατάλογοι,1969-1977.
3) Αναθεωρήσεις Εκλογικών Καταλόγων,1971-1995.

 • Διάφορα έντυπα Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) – Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ( Ε.Λ.Γ.Α.),1989-1994.
 • Πέντε υποφάκελοι:

Πολιτικός Γάμος: 1) Βιβλίο Πράξεων Πολιτικού Γάμου,1993-1998.
2) Άδειες Γάμων,1982-1996.
3) Προεδρικό Διάταγμα (Μικρό Βιβλίο),1982.
4) Πρωτόκολλο αιτήσεων έκδοσης αδειών γάμου,1982-1998.
5) Βιβλίο συγκατάθεσης Μελλονύμφων για ορισμό επωνύμου των τέκνων,1983-1996.

 • Οκτώ υποφάκελοι:

Φάκελος- έγγραφα: 1) Πολιτικής κινητοποιήσεως,1975-1976.
2) Λειτουργίας Συμβουλίου,1976.
3) Προσωπικού γενικά,1975-1976.
4) Κοινοτικού Καταστήματος,1976.
5) Λειτουργίας Γραφείου,1976.
6) Δημοτολόγια,1975-1976.
7) Κοινοτικά βοσκαϊκά δάση,1976.
8) Μητρώων αρρένων και Πινάκων Στρατού,1975-1976.

 • Έντεκα υποφάκελοι:

1)Φωτισμός (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού),1977.
2) Καθαριότητα,1975.
3) Υγειονομική Υπηρεσία,1975.
4) Πρόνοια,1985.
5) Οδοποιίας Γεφυρών,1975.
6) Προσωπικής Εργασίας,1974-1975.
7) Φορολογικών διαφορών,1975.
8) Λοιπών Υπηρεσιών,1975.
9) Γεωργικής Υπηρεσίας,1975.
10) Έγγραφα διαφόρων Υπηρεσιών,1975.
11) Ειδικών Θεμάτων.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Γενικά περί δασών,1977.
2) Γενικά περί φόρων,1977.
3) Σύνταξη – τήρηση Δημοτολογίων,1977.
4) Μητρώα,1977.

 • Δύο υποφάκελοι:

1) Γενικά Θέματα,1975.
2) Γενικά Ληξιαρχείου,1975.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

Αθλητικός Όμιλος Φαναρίου:
1) Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας,1978-1984.
2) Βιβλίο Μητρώο Τακτικών Μελών,1977-1983.
3) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων,1978.
4) Διάφορα έγγραφα,1978-1984.

 • Οκτώ υποφάκελοι:

Αθλητικός Όμιλος Φαναρίου:
1) Στοιχεία αθλητών Αθλητικού Ομίλου Φαναρίου (Α.Ο.Φ),1978-1980 .
2) Φάκελος Αποδείξεων Δαπανών,1978-1984.
3) Εισερχόμενα Έγγραφα,1979-1982 .
4) Εγκύκλιαι Διαταγαί (Α.Ο.Φ),1978-1979.
5) Οικονομικά Στοιχεία Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί,1979 -1982 .
6) Διάφορα Αθλητικού Ομίλου Φαναρίου(Α.Ο.Φ),1980-1981 .
7) Φάκελος Εντύπων,1978 -1980.
8)Φάκελος Διοικητικού περιεχομένου,1977-1980.

 • Έξι υποφάκελοι:

1) Προμελέτη Λιμανιού Φαναρίου.
2) Ανέγερση Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας.
3) Κτηματογράφηση.
4) Ενστάσεις.
5) Απογραφή 1991.
6) Διάφορα Έγγραφα.

 • Συνοικισμός – Διανομές : περιέχει τοπογραφικούς χάρτες- αναδιπλωμένους χάρτες και καταλόγους,1938-1981.
 • Κτηματικές υποθέσεις της Κοινότητας Φαναρίου και χάρτες,1938-1994.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Ενοικιάσεις κοινοτικών αγρών.
2) Αυθαίρετα.
3) Τοπογραφικά Ε.Ο.Τ. και χάρτες.

 • Εκτάσεις που παραχωρήθηκαν στον Ε.Ο.Τ. – χάρτες,1959-1992.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Βιβλίο διεκπεραίωσης,1993.
2) Τιμητική πλακέτα,1993.

 • Δύο υποφάκελοι:

1) Φάκελος Ομιλιών,1968-1969.
2) Φάκελος Κληρονομικών,1960-1967.

 • Επτά υποφάκελοι:

1) Φάκελος Πολιτικής Κινητοποιήσεως,1977.
2) Στοιχεία προσωπικού γενικά,1977.
3) Φάκελος Ιδρυτικών Στοιχείων,1976.
4) Φάκελος Προϋπολογισμού,1977.
5) Έκδοση και κυκλοφορία βιβλίου,1977.
6) Συνεδριάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1977.
7) Φάκελος με στοιχεία Φωτισμού, Τελετών, Δεξιώσεων,1977.

 • Αλληλογραφία Νομαρχίας προς τις Κοινότητες για θέματα εορτών, εκδηλώσεων, αγροτικά, εργασιακά.(2 Φάκελοι).1967-1968.
 • Εκθέσεις επιθεωρήσεων, Έγγραφα: Βαπτίσεων Ληξιαρχείων, ιατρικών πιστοποιητικών κ.ά.1967-1969.
 • Φάκελος: Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, Μητρώων Αρρένων, Δημοτολογίων,1960-1970.
 • Φάκελος: Εμπιστευτικών εγγράφων, Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου, Ειδικών Θεμάτων,1967-1970.
 • Φάκελος: Κτηματολογίου, περιουσίας γεωργικών - κτηνοτροφικών – δασικών θεμάτων, βοσκών, κοινοτικών δασών,1970.
 • Φάκελος: Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Προσωπικού,1970.
 • Φάκελος Αρχείου: Αλληλογραφίας Κοινότητας Φαναρίου με Υπηρεσίες της Νομαρχίας Ροδόπης,1967-1968.
 • Πέντε υποφάκελοι:

1) Φάκελος Αιτήσεων αιτούντων βοηθημάτων.
2) Πίνακες απορίας.
3) Διαταγές και εγκύκλιοι περί απορίας.
4) Απορριφθείσες αιτήσεις.
5) Διάφορα έγγραφα περί απορίας.

 • Χρήση 1981: Γενικές Εγκύκλιοι : Υδρεύσεως μετά του Ε.Ο.Τ., Φωτισμού, Καθαριότητας, Υγειονομικής Υπηρεσίας, Προμήθειας, Εκπαίδευσης, έγγραφα φορολογικών Επιτροπών, γεωργικής Υπηρεσίας, Αγροτικής Ασφάλειας.
 • Πέντε υποφάκελοι:

Φάκελος με έγγραφα διαφόρων Υπηρεσιών:
1) Στρατού,1967-1970.
2) Δασαρχείου,1967-1969 .
3) Γεωργικής Στατιστικής,1967-1969 .
4) Δασαρχείου,1969.
5) Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγειονομικού,1967-1969.

 • Φάκελος Αλληλογραφίας Κοινότητας Φαναρίου με Υπηρεσίες της Νομαρχίας Ροδόπης.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινότητας Φαναρίου,1969-1971.
2) Πρακτικά Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,1977-1983.

 • Φάκελοι Αρχείου 1969 (2 Φάκελοι): Εγκυκλίων – Διαταγών,1969.
 • Φάκελοι Προσωπικού Κοινότητος: Διαταγών διεπουσών την κατάστασιν πάσης φύσεως εγγράφων ως γραμματεύς, προσωπικού, μισθοδοτικών καταστάσεων Κοινοτικού Υπαλλήλου,: 5α 1969,5β 1967-1970,5γ 1968-1969.
 • Έντεκα υποφάκελοι:

Έγγραφα:
1) Εμπιστευτικής Αλληλογραφίας.
2) Κοινοτικών Αρχόντων.
3) Λειτουργίας Γραφείου Εορτασμών.
4) Φάκελος Πρόνοιας.
5) Εκπαιδεύσεως Συλλόγων.
6) Γεωργικών – Κτηνοτροφικών και Δασικών κτημάτων.
7) Διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.
8) Ειδικών θεμάτων.
9) Φάκελος Δηλώσεων Ιερέων.
10) Αδειών Εισαγγελέως.
11) Ιατρικών Πιστοποιήσεων.

 • Πέντε υποφάκελοι:

Φάκελος:
1) Εγγράφων και Τιμολογίων Αγροτικών Προϊόντων,1967-1968.
2) Εγγράφων Κοινοτικού Γυμναστηρίου,1968-1969.
3) Βραβεύσεως Οικοκυρών και Κοινοτήτων,1968-1969.
4) Εξόδων Κοινοτικού Αποδυτηρίου,1968.
5) Εκμισθώσεων Αποδυτηρίου,1966.

 • Φάκελοι: Περί Συνεδριάσεων, Ιδρυτικών Στοιχείων, Πολιτικής Κινητοποίησης, Μητρώα Αρρένων, Εγκύκλιοι ΥΕΘΑ, Δημοτολόγια, Κοινόχρηστοι χώροι Δασών, Φωτισμός, τελετές, Προϋπολογισμός, Προσωπικό.(12 Φάκελοι),1974.
 • Φάκελοι διαφόρων επιταγών και Εγκυκλίων.(4 Φάκελοι),1967-1968.
 • Αρχείον Χρήσεως (1-14).Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου (Οικονομικά – αγροτικά – Κτηνοτροφικά Πολιτιστικά – Εορτές- Δημοτολόγια _ Μητρώα αρρένων),1973.
 • Δεκατέσσερις υποφάκελοι:

1) Κοινοτικές αποφάσεις – Επιβολή και βεβαίωση τελών – προστίμων.
2) Φωτισμός.
3) Καθαριότητα.
4)Υγειονομική Υπηρεσίας έγγραφα.
5) Προμήθειαι ειδών δια ενδεείς – βοηθήματα.
6) Γενικά περί εκπαιδεύσεως.
7) Διάφορα έγγραφα.
8) Φορολογικών Επιτροπών.
9) Κληρονομιές – Κληροδοτήματα.
10)’Εγγραφα Γεωργικής Υπηρεσίας.
11) Αγροτικής Ασφάλειας.
12) Έγγραφα περί Εκλογών και Τουρισμού.
13) Ληξιαρχείου.
14) Διάφορα έγγραφα.

 • Απογραφή , Δαπάνες, Συνεδριάσεις, Στρατολόγηση, Ανάθεση Έργων, Εκδόσεις Βιβλίων, Εορτασμοί.(14 Φάκελοι),1974.
 • Δεκατέσσερις υποφάκελοι:

Αρχείο 1980 (Φάκελοι από 16 έως 31):
1) Ύδρευση – Αποχέτευση.
2) Ηλεκτρισμός.
3) Υπηρεσία Καθαριότητας.
4) Υγιεινή – Καθαριότητα.
5) Έρανοι.
6) Ίδρυση Κοινοτικού Γυμναστηρίου.
7) Πολεοδομία.
8) Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.
9) Κοινοποίηση ακύρωσης διάταξης.
10) Γεωργικά και Κτηνοτροφικά θέματα.
11) Βεβαιώσεις Κοινότητας Φαναρίου για ΟΑΕΔ.
12) Τουρισμός.
13) Εισερχόμενη αλληλογραφία για διάφορα ζητήματα.
14) Μισθοδοτικές Καταστάσεις και Πιστοποιητικά.


 • Έγγραφα Μητρώων Αρρένων και Ληξιαρχείου, Αλληλογραφία με Υπηρεσίες για θέματα Οικονομικά – Φορολογικά – Αστυνομικές Διατάξεις – Πολιτιστικά – Υγειονομικά,1967-1973.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ KAI ARTHUR ROSENTHAL.

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 14.1
Α.Β.Ε.:67
Ακραίες χρονολογίες:1916-1939.

Φάκελοι

 • 46 Επιστολές αλληλογραφίας του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή με Arthur Rosenthal.


ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Διοικ. 7.1
Α.Β.Ε.:68
Ακραίες χρονολογίες:1995-2001.

Φάκελοι

 • Ημερολόγιο Νομαρχιακού Προϋπολογισμού,1995.
 • Ημερολόγιο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,1995.
 • Ημερολόγιο Ενταλμάτων Περιφερειακής Διοίκησης,1996.
 • Ημερολόγιο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,1996.
 • Ημερολόγιο Περιφερειακής Διοίκησης,1997.
 • Ημερολόγιο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,1997.
 • Βιβλίο προπληρωμής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,1995.
 • Βιβλίο προπληρωμής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,1996-2001.
 • Βιβλίο Υπόλογων Δημοσίων Επενδύσεων,1995.
 • Βιβλίο Υπόλογων Δημοσίων Επενδύσεων,1996.
 • Βιβλίο Υπόλογων Δημοσίων Επενδύσεων,1997.
 • Τακτικός Προϋπολογισμός,1995.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής ΕΥ.Ε.Ε.Ν.,1995.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής,1995.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής,1995.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1995.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1995.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής Δευτ. Διατ. Υ.Ε.Ε.Ν. Τακτικός Προϋπολογισμός,1996.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής,1996.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής,1996.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1996.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1996.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1996.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1996.
 • Πέντε υποφάκελοι:

Βιβλία Εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (5 βιβλία),1995.
1) 1-2189.
2) 2190-4577.
3) 4578-6965.
4) 6966-8153.
5) 8154-8836.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

Βιβλία Εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (4 βιβλία),1996.
1) 1-1188.
2) 1189-2376.
3) 2377-3562.
4) 3563-4750.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

Βιβλία Εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (4 βιβλία),1996.
1) 4751-5938.
2) 5939-7126.
3) 7127-8314.
4) 8315-8694.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

Βιβλία Εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (4 βιβλία),1997.
1) 1-1995.
2) 1996-5976.
3) 5977-7966.
4) 7967-8914.

 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών Υ.Ε.Ε.Ν.,1997.
 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1997.
 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1997.
 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1997.
 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής Δευτ. Διατ. Υ.Ε.Ε.Ν. Δημόσιες επενδύσεις οικονομικού έτους 1996 και 1997.
 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Δημόσιες επενδύσεις,1997.
 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής Δευτ. Διατ. Υ.Ε.Ε.Ν. Τακτικός Προϋπολογισμός,1997.
 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.Τακτικός Προϋπολογισμός,1997.
 • Βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν.,1997.


Αρχείο Εμπορικής Aλληλογραφίας της Εταιρείας Σ. Ευτυχιάδης και Α. ΤασούληςΠεριοδικού: « Καπνική Επιθεώρησις».

Α.Ε.Ε.:Εμπορικ.1.1
Α.Β.Ε.:69
Ακραίες χρονολογίες:1937-1938.

Φάκελοι

 • Δύο υποφάκελοι:

Εμπορική αλληλογραφία της Εταιρείας Σ. Ευτυχιάδης και Α. Tασούλης.
Α)1(ένας)φάκελος,30/12/1937-30/06/1938.
Β)2(δύο)φάκελοι,2/07/1938-29/12/1938.

Συλλογή Περιοδικού: « Καπνική Επιθεώρησις».

Α.Ε.Ε.:Τύπος.2.1
Α.Β.Ε.:70
Ακραίες χρονολογίες:1981-1995.

Φάκελοι

 • Περιοδικό «Καπνική επιθεώρησις».(26 τεύχη)(410-421 και 434-445 και 458-469).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 15.1
Α.Β.Ε.:71
Ακραίες χρονολογίες:1941-1965.

Φάκελοι

 • Φάκελοι εργαζομένων στην υπηρεσία(23 φάκελοι).


ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ).

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 16.1
Α.Β.Ε.:72
Ακραίες χρονολογίες:1941-1945.

Φάκελοι

 • Ατομικοί φάκελοι δημοτικών υπάλληλων Κομοτηνής, αποσπασμένων στη Θεσσαλονίκη των: Παναγιώτη Τρούμπαλη, Συμεών Γεροντόπουλου,Νικόλαου Εμμανουηλίδη Κωνσταντίνου Μπλέτσα, Αθανάσιου Κλωνίδη, Παναγιώτη Βιοπούλου, Αντωνίου Αντωνιάδη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΩΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ.

Α.Ε.Ε.:Συλλ.17.1
Α.Β.Ε.:73
Ακραίες χρονολογίες:1959.

Φάκελοι

 • 1 Βιβλίο.

Συλλογή Καταστατικό Ε.Σ.Η. (Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων) Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης.

Α.Ε.Ε.:Συλλ.18.1
Α.Β.Ε.:74
Ακραίες χρονολογίες:1999.

Φάκελοι

 • 1 Βιβλίο.


Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.:Διοικ.1.8
Α.Β.Ε.:75
Ακραίες χρονολογίες:2000-2005.

Φάκελοι

 • Ομόλογα–Δαπάνες–Επιταγές-Ημερολόγια Ταμείων–Δελτία κινήσεων κουμπαράδων-Αποδείξεις–Εντάλματα-Καταθέσεις-Αποδόσεις,2001-2005.
 • Έντεκα υποφάκελοι:

Πινάκια εκδοθέντων επιταγών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Α630,2000.
2) Αποδείξεις δαπανών (Α52),2003.
3) Αποδείξεις προεξοφλημάτων ΕΠΚ (Α79),2000.
4) Αποδείξεις πληρωμής τόκων (Α69),2000.
5) Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων (Α81),2000.
6) ΕΠΚ κατάσταση εισπράξεων (Α70),2000.
7) Μηνιαίο δελτίο στατιστικής,2000.
8) Καταστάσεις αποδόσεων,2000.
9) Καταστάσεις καταθέσεων,2000.
10) ΕΠΚ καταστάσεις πληρωμών,2000.
11)Δελτία αγοράς ξένων τραπεζογραμμάτιων,2000.

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Ν. Ροδόπης .

Α.Ε.Ε.:Διοικ.8.1
Α.Β.Ε.:76
Ακραίες χρονολογίες:1948-1995.

Φάκελοι

 • Πρωτόκολλο 1366/38 1ο,1981.
 • Πρωτόκολλο 1366/38 1ο (από 1 έως 990),1981.
 • Πρωτόκολλο,1981-1982.
 • Πρωτόκολλο,1983.
 • Πρωτόκολλο,1984-1992.
 • Πρωτόκολλο,1983.
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Τ.Γ.Κ.Δ.,1974-1980.
 • Βιβλίο συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου – Ταμείου Γ.Κ.- Δασών,1971-1974.
 • Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου –Ταμείου Γ.Κ.,1967-1971.
 • Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου – Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών& Δασών,1965-1967.
 • Βιβλίο Πρακτικών Συμβουλίου Ταμείου – Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών,1964-1965.
 • Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου – Ταμείου Γ.Κ. – Δασών.1962-1963.
 • Βιβλίο παρακολούθησης υπολοίπου ταμείου Γ.Κ.Δ. Ροδόπης,1970-1973.
 • Βιβλίο παρακολουθήσεως υπολοίπου ταμείου Γ.Κ.Δ. Ροδόπης (έσοδα-έξοδα),1970-1973.
 • Βιβλίο λογαριασμού «Αποδοτέες κρατήσεις»,1971-1974.
 • Βιβλίο παρακολουθήσεως υπολοίπου παρά Τραπέζης,1973-1975.
 • Βιβλίο παρακολουθήσεως υπολοίπου παρά Τραπέζης,1979-1983.
 • Στο βιβλίο περιέχονται αριθμοί & χρονολογίες εγγράφων σχετικά με γεωργικές εκτάσεις του Νομού (χωρίς τίτλο),1981-1987.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Ευρετήριο – Βιβλίο αναλώσιμου υλικού,1980-1982.
2) Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Ταμείου Γ.Κ. και Δασών,1982-1983.
3) Ανάλυσης λογαριασμού γεωργικών εφαρμογών,1973-1980.
4) Αποθήκη αναλώσιμου υλικού,1982-1984.

 • Δέκα υποφάκελοι:

Χρονολογίες:
1) Βιβλίο πληρωμής ημερομισθίων του Ταμείου Γ.Κ. και Δασών,1949-1950.
2) Βιβλίο παρακολουθήσεως δαπανών εξισωτικών αποζημιώσεων,1981-1983.
3) Βιβλίο καταχωρήσεως των οδοιπορικών,1985.
4) Βιβλίο καταχωρήσεως των οδοιπορικώνμ,1986.
5) Βιβλίο πεπραγμένων αναπτύξεως κτηνοτροφίας Α΄,1970-1976.
6) Βιβλίο πεπραγμένων αναπτύξεως κτηνοτροφίας Β΄,1970-1976.
7) Βιβλίο προγραμματισμού και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων (Γεωργίας),1973-1977.
8) Βιβλίο προγραμματισμού και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων (Κτηνοτροφίας).1968-1977.
9) Βιβλίο προγραμμάτων ενημερώσεων Τόμος Α΄,1981.
10) Βιβλίο παραδόσεων επιταγών,1986.

 • Βιβλίο Μητρώου Α΄,1981-1988.
 • Βιβλίο Μητρώου Β΄,1981-1988.
 • Βιβλίο Μητρώου Γ΄,1981-1988.
 • Βιβλίο Μητρώου Δ΄,1981-1988.
 • Βιβλίο Μητρώου,1981-1986.
 • Βιβλίο μητρώου,1981-1986.
 • Ημερολόγιο εσόδων,1976-1984.
 • Βιβλίο επιταγών,1976-1983.
 • Ημερολόγιο εσόδων,1964-1976.
 • Ημερολόγιο Ταμείου,1970-1973.
 • Βιβλίο - Ημερολόγιο Εξόδων,1970-1973.
 • Ημερολόγιο Ταμείου,1974-1978.
 • Βιβλίο - Ημερολόγιο Εξόδων,1974-1978.
 • Βιβλίο - Ημερολόγιο Εξόδων,1977-1980.
 • Βιβλίο - Ημερολόγιο Ταμείου,1978-1985.
 • Βιβλίο - Ημερολόγιο Εξόδων,1979-1983.
 • Καθολικό εσόδων,1974-1978.
 • Καθολικό εσόδων,1979-1980.
 • Καθολικό εσόδων,1981-1983.
 • Καθολικό εσόδων,1983-1985.
 • Καθολικό εσόδων,1972-1973.
 • Καθολικό εσόδων,1969-1974.
 • Καθολικό πιστώσεων και εξόδων,1973.
 • Καθολικό πιστώσεων και εξόδων,1974.
 • Καθολικό πιστώσεων και εξόδων,1975.
 • Καθολικό πιστώσεων και εξόδων,1975.
 • Καθολικό εξόδων,1976.
 • Καθολικό εξόδων,1977.
 • Καθολικό εξόδων,1984-1985.
 • Καθολικό εξόδων,1985.
 • Βιβλίο Αποθήκης Μονίμου υλικού,1962-1972.
 • Βιβλίο Αποθήκης Μονίμου υλικού,1964-1981.
 • Βιβλίο Αποθήκης Μονίμου υλικού,1973-1978.
 • Βιβλίο πληρωθέντων εξισωτικών αποζημιώσεων σε Δήμους και Κοινότητες,1981-1985.
 • Βιβλίο πληρωθέντων εξισωτικών αποζημιώσεων κατά ημερολογιακό έτος σε Δήμους και Κοινότητες,1981-1989.
 • Καταστάσεις πληρωμών ημερομισθίων,1977-1978.
 • Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα:Εκθέσεις πεπραγμένων,Προγράμματα Φυτικής Παραγωγής,κτηνοτροφικής παραγωγής και γεωργικής παραγωγής, Εκθέσεις στις οποίες αναφέρονται διάφορα προβλήματα του Νομού.(6 φάκελοι),1968-1972.
 • Τμήμα Προγραμματισμού έτους 1970-1971. Έγγραφα σχετικά με τη γεωργική παραγωγή, το γεωργικό εισόδημα και τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Φ Γ).

(6 φάκελοι),1970-1971.

 • Aρχείο - Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα σχετικά με εγγειοβελτιωτικά έργα, με το αντιπλημμυρικό έργο Ιάσμου και άλλα.(6 φάκελοι),1970-1972.
 • Aρχείο - Τμήμα Προγραμματισμού.Φ.Α.: Έργων Αλιείας, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας,Προσωπικού,Εισηγήσεων,Ατομικοί Φάκελοι.(10 Φάκελοι),1970-1972.
 • Τμήμα Προγραμματισμού έτους 1970. Έγγραφα:Δενδροκομίας,Επιδοτήσεων,Δανείων,Ζημιών,Οικονομικών θεμάτων κ.ά.(10 Φάκελοι),1970-1972.
 • Τμήμα Προγραμματισμού έτους 1970. Έγγραφα σχετικά με τη γεωργική παραγωγή, το γεωργικό εισόδημα και μελέτες των αντίστοιχων υπηρεσιών.

(9 φάκελοι),1972.

 • Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα για τη δενδροκομία, εκθέσεις πεπραγμένων.Συσκέψεις και διάφορα Φ Δ .(12 φάκελοι),1972-1973.
 • Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα Προγραμματισμού: Αλιείας και άλλων Έργων. Φ. Β’.(4 φάκελοι),1973.
 • Τμήμα Προγραμματισμού Φ.Γ’. Στατιστικά Στοιχεία για Επιδοτήσεις, Παρεμβάσεις, Κίνητρα, Γεωργοοικονομικές και Γεωτεχνικές Μελέτες.

(7 φάκελοι),1972-1973.

 • Τμήμα Προγραμματισμού. Προγραμματισμός Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φ.Α’ Φ1 - Φ9.(8 φάκελοι),1973.
 • Τμήμα Προγραμματισμού Φ.Β’. Έγγραφα: Αλιείας. Γεωργικού Εισοδήματος, Επιδοτήσεων, κόστους γεωργικών προϊόντων, έγκρισης και κατανομής πιστώσεων, προόδου έργων.(8 φάκελοι),1972-1973.
 • Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα εκθέσεις πεπραγμένων, συσκέψεις, ΚΕΓΕ, γεωργικά φάρμακα, ετήσιες καλλιέργειες, λιπάσματα.(12 φάκελοι),1973-1977.
 • Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα: Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Προσωπικού, Προϋπολογισμού- Οικονομίας.(11 φάκελοι),1973-1977.
 • Αρχείο-Τμήμα Προγραμματισμού ΦΑ~1975. Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.(7 φάκελοι),1975.
 • Τμήμα Προγραμματισμού. Προγραμματισμός: Έργων και διευθέτησης προβλημάτων του Νομού, Προόδου Έργων, Οικονομικής Κινήσεως, Κόστους Γεωργικών Προϊόντων, ΚΟ.Δ.Γ.Ε. Επιδοτήσεων – Παρεμβάσεων, κινήτρων, γεωργικού εισοδήματος. Στατιστικά Στοιχεία.(8 φάκελοι),1975.
 • Αρχείο-Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα: Γεωργικά φάρμακα, Εκθέσεις Πεπραγμένων, διάφορα ΦΓ.(8 φάκελοι),1975.
 • Αρχείο-Τμήμα Προγραμματισμού Φ.Α’. Έγγραφα σχετικά με τον Προγραμματισμό της Ε.Ο.Κ. κ.ά.(6 φάκελοι),1975-1976.
 • Αρχείο-Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα: Έργων, πιστώσεων, προόδου Έργων, μελετών, επιδοτήσεις.(9 φάκελοι),1976.
 • Αρχείο-Τμήμα Προγραμματισμού. Οι φάκελοι περιέχουν: Στατιστικά στοιχεία Προγραμματισμού, Εκθέσεις πεπραγμένων, Έγγραφα που αφορού την δενδροκομία.(9 φάκελοι),1976-1977.
 • Τμήμα Προγραμματισμού, Έγγραφα της Ε.Ο.Κ. για τη γεωργική παραγωγή,(9 φάκελοι),1976-1977.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. Έγγραφα που αφορούν το γεωργικό εισόδημα, το κόστος των γεωργικών προϊόντων, τις επιδοτήσεις των προϊόντων καθώς και τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Φ.Β.(6 φάκελοι),1976-1978.
 • Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα: γεωγραφικού προγραμματισμού, Οδοιπορικών προσωπικού.(4 φάκελοι),1977.
 • Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα: Παραγωγής, αποθεμάτων, διακίνησης, προγραμματισμού έργων, εγκρίσεων κατανομών, πιστώσεων, προόδου έργων.
(4 φάκελοι),1977.
 • Έγγραφα: Γεωργικών φαρμάκων, συσκέψεων, Προγραμμάτων εκπαίδευσης, εκθέσεων πεπραγμένων, ετήσιων καλλιεργειών.(8 φάκελοι),1977-1978.
 • Τμήμα Προγραμματισμού. Έγγραφα: οικονομικών μελετών, αλληλογραφίας, αγροτικών θεμάτων, καλλιέργειας δενδρυλλίων, στατιστικής, περιβαλλοντικών θεμάτων, αγροτικής νομοθεσίας.(15 φάκελοι),1978-1979.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. Έγγραφα: προσωπικού ΕΟΚ, παραγωγής αποθεμάτων, διακίνησης, προβληματικών περιοχών, εμπορίου γεωργικών προϊόντων.Φ.Α.(6 φάκελοι),1975-1980.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. Έγγραφα που αφορούν το Νομοθετικό έργο της Πολιτείας, έργα υποδομής γεωργίας και κτηνοτροφίας, Α.Τ.Ε και λοιπών Οργανισμών, ετήσιων καλλιεργειών, γεωργικών φαρμάκων, εκπαίδευσης ΚΕΓΕ.(13 φάκελοι),1977-1978.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. Έγγραφα ετήσιου γεωργικού, προσανατολισμού κτηνοτροφίας και κλάδου φυτικής παραγωγής.(1 φάκελος),1978-1980.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. Έγγραφα εκπαίδευσης ΚΕΓΕ, κτηνοτροφίας, στατιστικής, ομιλιών και άλλων εργασιών.(13 φάκελοι),1979-1980.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. Έγγραφα: Προγραμματισμού, προόδου έργων, επιδοτήσεων, γεωργικού εισοδήματος, κόστους και διακίνησης.(7 φάκελοι),1980-1985.
 • Πρόγραμμα Περιφερειακής και Γεωργικής Ανάπτυξης. Τελικό στάδιο.(1 φάκελος),1978-1985.
 • Φάκελοι οριστικής παραλαβής, πρόγραμμα τόκων, πρόγραμμα οριστικής παραλαβής, ΜΕΤΡΟ 7, LEADER.(5 φάκελοι),1992-1997.
 • Έγγραφα επιδότησης σκληρού σίτου.(1 φάκελος),1980-1986.
 • Έγγραφα Οικονομικής ενίσχυσης σκληρού σίτου, Δήμου Κομοτηνής και Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων, Αıγείρου, Αμβροσίας, Κάλχα, Μέσης.(12 φάκελοι),1986.


ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ «Ροδόπη».

Α.Ε.Ε.:Τύπος 3.1
Α.Β.Ε.:77
Ακραίες χρονολογίες:1970.

Φάκελοι

 • 1 φύλλο,1970.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ο Χρόνος.

Α.Ε.Ε.:Τύπος 4.1
Α.Β.Ε.:78
Ακραίες χρονολογίες:1968-1983.

Φάκελοι

 • 2 φύλλα.1968-1983.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ « Ελευθέρα Γνώμη».

Α.Ε.Ε.:Τύπος 5.1
Α.Β.Ε.:79
Ακραίες χρονολογίες:1966.

Φάκελοι

 • 1 φύλλο,1966.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Δημοτ. 1.4
Α.Β.Ε.:80
Ακραίες χρονολογίες:1928-2008.

Φάκελοι

 • Το κουτί περιέχει 8 τετράδια. Τα 4 φαίνεται πως συνιστούν σειρά (σχεδίων της πόλεως) από την οποία λείπουν τουλάχιστον 2. Το περιεχόμενο φαίνεται σαν τριγωνομετρικό δίκτυο.Στο ένα από αυτά αναγράφεται: Κομοτηνή Μάϊος 1928 Παναγιωτόπουλος,1928.
 • Πέντε υποφάκελοι:

Περιοδικά:
1) «Προβολές» (Ιστορικής σημασίας έκδοση), «Οι Μνηστήρες του Καποδίστρια» (Αφιέρωμα στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1998).
2) «Ματιές» περιοδικό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τεύχος 138.
3) « Οι άρχοντες της Θράκης» (Συλλεκτικό τεύχος) (Αφιέρωμα στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2002).
4) «Παρατηρώντας τους υγροβιοτόπους του Ν. Ροδόπης» (Τετράδιο Εργασίας του 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής).
5) «Η νέα Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες – Νομαρχίες –Δήμοι - Κοινότητες) 2003-2006».

 • Έξι υποφάκελοι:

Εφημερίδες Ροδόπης:
Α) 1. «Μαθητικές Ανάσες του 2ου ΤΕΕ Κομοτηνής». τ. 2
2. «Κ. Καραθεοδωρή», αρ. φ.20, 24, 25, 26, 39.
3. « Αντιφωνητής», αρ. φ. 195, 196, 197, 198, 202, 203, 205.
4. «Ξυλαγανή» αρ. φ. 219.
Περιοδικό Ροδόπης.
Β) 1. « Καρυδιά», τ. 202-203, 204-205.
Περιοδικά Θράκης.
Γ) 1. «Βορέας» τ. 41, 42.
Αφιερώματα Εφημερίδων για τη Θράκη.
Δ) 1. « Αγγελιοφόρος» τ.1,2.
2. «Κέρδος» τ.1.
3. « Εξπρές» τ. 1,2,3.
Αφιερώματα περιοδικών για τη Θράκη.
Ε) «About».
Τουριστικά Έντυπα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Στ) Προγράμματα «Ελευθερίων Θράκης» (2004,2005).

 • Δύο υποφάκελοι:

Εφημερίδες της Μειονότητας:
1. «Bülten» (Δελτίο) φ. 194-211, 217-227, 229-235, 320, 323.
2. «Rodop rüzgarı» (Άνεμος Ροδόπης) φ. 186,188,199-205, 207.
3. «Turuncu» (Πορτοκαλί) φ. 20-25, 27-34.
Περιοδικά της Μειονότητας:
1. «Gülistan» 1.
2. «Öğretmenin sesi» (Η Φωνή του Δασκάλου) 91-95, 98, 99, 101, 124, 126.

 • Δύο υποφάκελοι:

Εφημερίδες της Μειονότητας:
1) «Cumhurıyet» (Δημοκρατία) φ.139—144, 147-163, 168-177, 179-184, 272, 273, 275.(24 φύλλα).
2) «Trakya nın sesı» (Φωνή της Θράκης) φ.926-933, 935-940, 943, 948-950, 953, 957, 959-961, 1019.(41 φύλλα).

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Πρόγραμμα : Αξιοποίηση Ιστορικών Αρχείων.
2) Φάκελοι Εξερχομένων.
3) Δημοτική Σχολή Χορού.
4) Έγγραφα Πνευματικού Κέντρου Φιλαρμονικής Δήμου Κομοτηνής, Οικονομικά Στοιχεία κ. ά.

 • Χαιρετισμοί, Λόγοι, Ευχές Δημάρχου,1996-1999.
 • Το κουτί περιέχει Δελτία Τύπου των κάτωθι χρονολογιών.1997-2000.
 • Το κουτί περιέχει 12 φακέλους με έγγραφα που αφορούν γάμους, βαπτίσεις και αλλαγές θρησκεύματος,1998-2000.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Έγγραφα Τύπου Δημοσιών Σχέσεων,2000.
2) Αλληλογραφία Δημάρχου - Δ.Σ. Συλλόγων,2002.

 • Το κυτίο περιέχει 4 φακέλους με διάφορα έγγραφα Δημάρχου,2000,2003,2004.
 • Δελτία Τύπου, Δημοτικό Συμβούλιο,2001-2002.
 • Δελτία Τύπου, των κάτωθι χρονολογιών,2003,2004,2006.
 • Αλληλογραφία,2003,2005,2006.
 • Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,2003-2006.
 • Διάφορα Έγγραφα του Δημάρχου,2004.
 • Διάφορα Έγγραφα του Δημάρχου,2005-2006.
 • Έργα : Φωτισμός πόλεως, Οικισμών, Φωτεινοί Σηματοδότες,1984-1992.
 • Έργα : Εξοπλισμός- Συντήρηση κτιρίων, πλακόστρωση πεζοδρομίων, διαβάσεις πεζών, δορυφορική κεραία κ.ά. διάφορα,1987-1991.
 • Έργα Αθλητικά – έργα εγκαταστάσεων- Κέντρων Αναψυχής,1987-1991.
 • Έργα: Δημόσιες Επενδύσεις. Επισκευή – Συντήρηση θέρμανσης διδακτηρίου, εξέδρα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαχείριση απόρριψη – καθαρισμός λυμάτων. Ημερίδες- εκδηλώσεις – Φιλοξενία Σέρβων μαθητών από το Δήμο,1987-1997.
 • Έργα: Διαμορφώσεις – αναπλάσεις Παιδικών Χαρών-Πλατειών-Ελεύθερων χώρων,1989-1993.
 • Έργα: Τσιμεντόστρωσης οδών-ανάπλαση πάρκου Αρχαιολογικού Μουσείου – Εγκρίσεις αγοράς αυτοκινήτων – Δοκιμαστικές γεωτρήσεις Μ. Κρανοβουνίου- Υφαντών- Θρυλορίου,1989-2001.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1)ΦΟΠ 2002 Διεκπεραιωμένα.
2)ΦΟΠ 1994.
3)ΦΟΠ 1999.

 • Δημόσια Έργα- Φωταγώγηση οδών πόλεως,2001-2002.

ΑΡΧΕΙΟ KOINOΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Δημοτ.5.1
Α.Β.Ε.:81
Ακραίες χρονολογίες:1952-1996.

Φάκελοι

 • Απολογισμός 1963.
 • Απολογισμός 1964.
 • Απολογισμός 1965.
 • Απολογισμός 1966.
 • Απολογισμός 1967.
 • Απολογισμός 1968.
 • Απολογισμός 1972.
 • Απολογισμός 1973.
 • Απολογισμός 1974.
 • Απολογισμός 1975.
 • Απολογισμός 1977.
 • Απολογισμός 1978.
 • Απολογισμός 1979.
 • Απολογισμός 1980.
 • Απολογισμός (1981).
 • Απολογισμός (1981).
 • Οικονομικός Απολογισμός 1983.
 • Απολογισμός 1984.
 • Απολογισμός 1985.
 • Απολογισμός 1990.
 • Οικονομικός Απολογισμός 1994.
 • Ατομικός Φάκελος του μόνιμου υπαλλήλου Χαρίλαου Καϊδή.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Απόσπασμα Συνεδρίασης Κοινοτικού Συμβουλίου – Κανονισμός Ύδρευσης (2 Ντοσιέ),1962-1979.
2) Φάκελος Συμβουλίου του Δήμου Αιγείρου (1 Φάκελος),1996.

 • Πληθυσμιακά στοιχεία των κατοίκων της Κοινότητας Ν. Καλλίστης.
 • Δύο υποφάκελοι:

α) Αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (23 Φάκελοι).
β) Στοιχεία Ιδρυτικών ορίων Τοπικής Ιστορίας (1 Φάκελος).(24 φάκελοι).

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

ΕΡΓΑ:
1) Πνευματικό –Ψυχαγωγικό Κέντρο.
2) Παιδική χαρά.
3)Τσιμεντόστρωση οδού που οδηγεί προς το Γυμνάσιο Ν. Καλλίστης.
4) Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και ασφαλτόστρωση.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Τσιμεντόστρωση οδού.
2)Επιχορήγηση για τσιμεντοστρώσεις.
3) Πλακοστρώσεις – Δενδροφυτεύσεις.
4) Κοινοτικό Γήπεδο.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Αποχετευτικό δίκτυο.
2) Οδοποιία αγροτικών δρόμων.
3) Επισκευή κοινοτικών οδών.
4) Τσιμεντοστρώσεις οδών.

 • Δύο υποφάκελοι:

ΕΡΓΑ :
1) Τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις & διαμόρφωση κοινοτικών οδών, αποχετευτικό Σύστημα.
2) Υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Καλλίστης.

 • Απολογιστικά Στοιχεία,1983.
 • ΕΡΓΑ: Τσιμεντοστρώσεις, αποχέτευση, κατασκευή ποτίστρας κ. ά.(3 Φάκελοι & 6 υποφάκελοι),1984-1985.
 • ΕΡΓΑ: Τσιμεντόστρωση, κατασκευή Γηπέδου, επισκευή κτιρίου Γυμνασίου, οδοποϊία, ύδρευση, αποχέτευση κ.ά.,1986.
 • ΕΡΓΑ: Αποχέτευση, οδοποϊία, ύδρευση, συντήρηση κτιρίων κ. ά.,1987.
 • ΕΡΓΑ: Τσιμεντοστρώσεις, ύδρευση ηλεκτροδότηση γηπέδου, παιδικής χαράς κ.ά.,1988.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1988-1990.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1988.

ΑΡΧΕΙΟ KOINOΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ .

Α.Ε.Ε.:Δημοτ.6.1
Α.Β.Ε.:82
Ακραίες χρονολογίες:1950-1983.

Φάκελοι

 • Βιβλίο πληθυσμού Δημοτών Κοινότητας Αιγείρου.

ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ .

Α.Ε.Ε.:Εκπ. 20.1
Α.Β.Ε.:83
Ακραίες χρονολογίες:1945-2007.

Φάκελοι

 • Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου,1946-1947.
 • Βιβλίο Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου,1951-1965.
 • Βιβλίο Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου,1964-1965.
 • Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου,1964-1965.
 • Βιβλίο Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου,1964-1969.
 • Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου,1964-1973.
 • Βιβλίο επίπλων, οργάνων, σκευών και βιβλίων,1956-1957.
 • Βιβλίο Εισιτηρίων Εξετάσεων και συμπληρωματικών Εξετάσεων,1957-1965.
 • Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδών Γυμνασίου,1964-1968.
 • Έγγραφα Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας (3 Φάκελοι),1946-1949,1950-1952,1951-1952.
 • Εισερχόμενα Έγγραφα - Υπηρεσιακή Αλληλογραφία (3 Φάκελοι),1952-1957.
 • Έγγραφα Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας (2 Φάκελοι),1958-1959.
 • Έγγραφα Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας (4 Φάκελοι),1967-1971,1969-1972,1971-1979,1986-1989.
 • Αλληλογραφία του Γυμνασίου – Λυκείου Σαπών με διάφορες Υπηρεσίες. (2 Φάκελοι),1969-1981,1977-1982.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Οδηγίες Εξετάσεων, Τίτλοι Σπουδών, Βαθμολογίες - Διαγωνίσματα (3 Φάκελοι).
2) Τίτλοι Εισαγωγής Εισιτηρίων Εξετάσεων, Τίτλοι μη προσελθόντων στις Εισιτήριες Εξετάσεις (1 Φάκελος).

 • Μηχανογραφικά Δελτία Εξετάσεων (3 Φάκελοι).
 • Εξετάσεις – Αποτελέσματα (Μηχανογραφικές Καταστάσεις, Εξεταστικά Κέντρα, Αναβαθμολόγηση, απαλλαγή από εξετάσεις, κατατακτήριες στρατευσίμων) (2 Φάκελοι),1983-1997.
 • Μηχανογραφικές Καταστάσεις, Έγγραφα σχετικά με Εξετάσεις (2 Φάκελοι),1993,2002-2004.
 • Γενικές Εξετάσεις 1997 και σχετικά έγγραφα (1 Φάκελος),1997.
 • Εξετάσεις 2004-2005 (1 Φάκελος).
 • Εξετάσεις Αποτελέσματα τελειοφοίτων Λυκείου (1 Φάκελος),2005-2006.
 • Εξετάσεις 2006-2007 (1 Φάκελος),2006-2007.
 • Ο Φάκελος περιέχει έγγραφα που αφορούν: Φοίτηση μαθητών, Κύκλους και Δέσμες επιλογής των αυτών,1983-2002.
 • Εγκύκλιοι – Διαταγαί Γενικού Επιθεωρητού (2 Φάκελοι),1949-1950,1959-1964.
 • Εγκύκλιοι – Διαταγαί Γενικού Επιθεωρητού(4 Φάκελοι),1965-1967.
 • Εγκύκλιοι – Διαταγαί Γενικού Επιθεωρητού(2 Φάκελοι),1967-1969.
 • Διαταγές Νομαρχίας (1 Φάκελος),1967-1971.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Φυσική Αγωγή – Μαθητικές Ομάδες αθλημάτων, Σχολικοί Αγώνες,1969-1981.
2) Διαταγές που αφορούν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής,1976-1986.
3) Φυσική Αγωγή, Μαθητικές Ομάδες αθλημάτων Γυμναστήρια κ.ά.(3 Φάκελοι),1986-1998.

 • Διαταγές της Νομαρχίας προς όλες τις Υπηρεσίες του Νομού.(2 Φάκελοι),1970-1977.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Εγκύκλιοι – Διαταγαί Γενικού Επιθεωρητού,1970-1977.
2) Διαταγαί Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αλληλογραφία με σχολεία και Περιφέρειες (3 Φάκελοι),1971-1979.

 • Εγκύκλιοι Διευθύνσεως Μέσης Εκπαίδευσης.(1 Φάκελος),1971-1975.
 • Διαταγές Διευθύνσεως Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης που αφορούν τους μαθητές των σχολικών μονάδων.(1 Φάκελος),1971-1976.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Διαταγές Διευθύνσεως Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης,1975-1978.
2) Εγκύκλιοι Διευθύνσεως Μέσης Εκπαίδευσης,1975-1978.
3) Διαταγές Διευθύνσεως Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης.(3 Φάκελοι),1979-1981.

 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Μαθητικές Κοινότητες, προστασία ανηλίκων, προβληματικά παιδιά κ. ά.,1979-1986.
2) Διαγωνισμοί , υποτροφίες, σεμινάρια, εκθέσεις διδακτικού προσωπικού κ.ά.,1981-1986.
3) Food Progect, αντίγραφα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.), Ενισχυτική Διδασκαλία κ.ά.(3 Φάκελοι),1996-2001.

 • Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (Αιτήσεις Καθηγητών – Σπουδαστών Αποδεικτικά, Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων.

(3 Φάκελοι),1981-1987,1983-1987,1986-1987.

 • Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις, Εορτές, Ομιλίες, Διαγωνισμοί, Εκδρομές, Προσκοπισμός, Ερυθρός Σταυρός.(2 Φάκελοι),1991-1994,1995-1998.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Εορτές, Έρανοι, Ομιλίες, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις, Διαγωνισμοί, Έπαινοι, Εκλογή Σημαιοφόρου – Παραστατών,1981-1986.
2) Πoλιτιστικές Εκδηλώσεις,1982-1986.
3) Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός.(3 Φάκελοι),1990-1992.

 • Δύο υποφάκελοι:

1) Λειτουργίας Σχολείου,1982-1986.
2)α.Βιβλίο Ειδικού Τέλους,1951-1954.
β.Βιβλίο Διεκπεραίωσης,1962.
γ.Βιβλίο Διεκπεραίωσης,1965-1972.(2 Φάκελοι).

 • Συνδικαλιστικά θέματα. Βασική Βιβλιοθήκη Λυκείου. Σχολική Βιβλιοθήκη. Διαταγές Διδακτηρίου.(1 Φάκελος),1976-1986.
 • Οδηγίες Σχολικού Συμβουλίου. Οδηγίες ΚΕΜΕ. Εποπτικά Μέσα. Ύλη Διδασκαλίας. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων. Ειδικό Μητρώο - Γενικές Εξετάσεις. Μητρώο Μαθητών, Ατομικά Δελτία μαθητών.(3 Φάκελοι),1978-1986,1981-1986,1984-1986.
 • Βουλευτικές – Κοινοτικές – Δημοτικές Εκλογές κ.ά.(1 Φάκελος),1986-1997.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Νόμοι, διατάγματα,1968-1998.
2) Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομικά Συμβούλια του Κράτους κ.ά.(2 Φάκελοι),1994-1998.

 • Απολογισμός.(3 Φάκελοι),1975-1977.
 • Πέντε υποφάκελοι:

1) Έσοδα- Έξοδα, Επιχορηγήσεις,1976-1979.
2) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκόντων,1985-1986.
3) Ωρολόγια Προγράμματα,1976-1981.
4) Δελτία Στατιστικής,1976-1981.
5) Εποπτικά μέσα διδασκαλίας.(5 Φάκελοι),1970-1981.

 • Απολογισμός – Αποδείξεις, Επιχορηγήσεις.(8 Φάκελοι),1978-1985.
 • Μεταφορά μαθητών. Καταστάσεις μαθητών για αποζημίωση ΚΤΕΛ. Διάφορες Διαταγές.(2 Φάκελοι),1978-1986,1986-1997.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Σχολική Εφορεία – Σχολικό Ταμείο- Κυλικείο,1982-1984.
2) Αποδείξεις εξόδων για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,1986.

 • Δελτίο Κινήσεως Προσωπικού.(3 Φάκελοι),1948-1965,1965-1975,1976-1979.
 • Μισθολογικό Μητρώο(1 Φάκελος),1961-1963.
 • Φάκελοι καθηγητών: άδειες- κανονικές-αναρρωτικές- νοσοκομειακή περίθαλψη.

Καθήκοντα Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Συλλόγου Διδασκόντων, Προϊστάμενοι Δ.Μ.Ε. και Γ.Μ.Ε.,1970-1986.

 • Θέματα προσωπικού, προϋπηρεσίες, άδειες, οικονομικά.(1 Φάκελος),1972-1981.
 • Διορισμοί, πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα, μισθοί, υπερωρίες, τριετίες, προϋπηρεσίες, αποσπάσεις, μεταθέσεις, ΠΥΣMΕ, πρόσθετοι καθηγητές.

(1 Φάκελος),1976-1985.

 • Έγγραφα – καταστάσεις με: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, προαγωγές, μετατάξεις, εντάξεις, διαβαθμίσεις, προϋπηρεσίες, αποσπάσεις, μισθούς υπερωρίες επιδόματα, διορισμούς.(2 Φάκελοι),1984-2000.
 • Διορισμοί- Μεταθέσεις- Αποσπάσεις Καθηγητών.(2 Φάκελοι),1990-1997,1996-2003.
 • Αιτήσεις Έκδοσης Αποδεικτικών,1970-1972.
 • Αιτήσεις Έκδοσης Αποδεικτικών,1974-1977.
 • Αιτήσεις και Διαβιβαστικά.(1 Φάκελος),1983-1986.

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης.

Α.Ε.Ε.:Διοικ. 9.1
Α.Β.Ε.:84
Ακραίες χρονολογίες:1982-2004.

Φάκελοι

 • Γενικές εξετάσεις 2000-2001.Θέματα Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Εξετάσεις Β΄& Γ΄ Λυκείου.Εισιτήριες Λυκείου.(2 φάκελοι), 2000-2001,1982.
 • Γενικές εξετάσεις 1984-1985-1986.(4 φάκελοι).
 • Γενικές εξετάσεις.(3 φάκελοι),1987-1988-1989.
 • Γενικές εξετάσεις 1990,1991.(3 φάκελοι).
 • Γενικές εξετάσεις 1992.(2 φάκελοι).
 • Γενικές εξετάσεις 1993-1994.(2 φάκελοι).
 • Γενικές εξετάσεις.(1 φάκελος),1996.
 • Γενικές εξετάσεις 1998, 1998-1999.(2 φάκελοι).
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Πανελλαδικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου, Γ΄ Λυκείου 1999-2000.
2) Γενικές εξετάσεις 2000.(2 φάκελοι).

 • Δύο υποφάκελοι:

1)Εξετάσεις – Αποτελέσματα – Πανελλήνιες Εξετάσεις. Έκδοση αποτελεσμάτων, βελτίωση βαθμολογίας,1995.
2)Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Ανακλήσεις – Κενές θέσεις – Μόρια.(2 φάκελοι),1995.

 • Σχολικό έτος Β' - Γ΄Λυκείου.(2 φάκελοι),2000-2001.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Σχολικό Έτος 2001-2002.
2) Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Β΄, Γ΄ τάξης 2001-2002.(3 φάκελοι).

 • Σχολικό Έτος 2001-2002 (Α΄φ, Β΄φ).(2 φάκελοι),2000-2001.
 • Σχολικό Έτος 2002-2003.(1 φάκελος).
 • Σχολικό Έτος 2002-2003.(1 φάκελος).
 • Σχολικό Έτος 2002-2003. Πρόσθετη διδακτική στήριξη.(1 φάκελος).
 • Σχολικό έτος 2003-2004. Εξετάσεις φυσικών αδυνάτων, ΤΕΕ, υπεύθυνες δηλώσεις Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων του 1ου Ενιαίου Λυκείου Κομοτηνής.(2 φάκελοι).
 • Υποτροφίες, Αριστεία, βραβεία, έπαινοι, μαθητική πρόνοια, εισιτήρια, Ελληνόπαιδες εξωτερικού, αλλοδαποί σπουδαστές, μαθητές – Ίδρυση σχολείων εξωτερικού.(1 φάκελος),2001-2002.
 • Πρόσθετη διδακτική στήριξη. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία. Σχ. Έτος 2003-2004.(1 φάκελος).
 • Απογραφικά δελτία και στατιστικοί πίνακες.(1 φάκελος),1998-2002.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την αποστολή διδακτικών βιβλίων.(1 φάκελος),1999-2004.
 • Υπηρεσιακή αλληλογραφία, καταστάσεις προσωπικού, πίνακες μαθητών, εγκύκλιοι για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.(2 φάκελοι),1998-2004.
 • Δύο υποφάκελοι:

Α) Εκλογή και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)- Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Αλληλογραφία με Υ.Π.Ε.Π.θ. (Φ30)1998-2003.
Β)Επίταξη, Επιστράτευση, Βουλευτικές, Δημοτικές, Κοινοτικές εκλογές κ.α.(Φ.33)2001-2002.(2 φάκελοι).

 • Δύο υποφάκελοι:

1) Συλλογικά όργανα, Πρακτικά Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Μ.Ε.), άδειες εργασίας.2002-2003.
2) Κοινοτικά προγράμματα – σεμινάρια – πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI ….2002-2003.(2 φάκελοι).

 • Σχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις(1 φάκελος).
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Θέματα προσωπικού ιδιωτικής εκπαίδευσης, μαθητικά θέματα, συνταξιοδοτήσεις,2001-2003.
2) Επιλογή οικοπέδων-οικημάτων, συντηρήσεις, σχέδια ανέγερσης σχολικών κτιρίων,2002-2004.(2 φάκελοι).

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Διοικ. 7.2
Α.Β.Ε.:85
Ακραίες χρονολογίες:1997-1998.

Φάκελοι

 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Ν.Α. Δημόσιες Επενδύσεις.(1-104),(105-200).1997-1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Τακτικός Προϋπολογισμός. Καθολικό.1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Ν.Α.(051-053-151).1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Ν.Α.(151-390).1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Ν.Α.(291-293).1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Ν.Α.(294-295).1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Ν.Α. Π.Α.Μ.Θ.(901-46),(061-063).1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Υ.Ε.Ε.Ν. Π.Α.Μ.Θ. (901-46),(063-066),(0515-1699).1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.Π.Α.Μ.Θ. (901-46),(081-093) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,(231-235),(90-46).1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Δημόσιες Επενδύσεις.1998.
 • Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Δημόσιες Επενδύσεις.1998.
 • Βιβλίο Ημερολόγιο Π.Α.Μ.Θ.1998.
 • Βιβλίο Ημερολόγιο Ν.Α.1998.
 • Βιβλίο, Πρωτόκολλο 1o.(1-1990).1998.
 • Βιβλίο, Πρωτόκολλο 2o.(1991-3990).1998.
 • Βιβλίο, Πρωτόκολλο 3o.(3991-5990).1998.
 • Βιβλίο, Πρωτόκολλο 4o.(5991-8000).1998.
 • Βιβλίο, Πρωτόκολλο 5o.(8001-9569).1998.


ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ.

Α.Ε.Ε.:Δημοτ. 4.2
Α.Β.Ε.:86
Ακραίες χρονολογίες:1955-2000.

Φάκελοι

 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου.(4 φάκελοι),1966-1967,1968,1969.
 • Δύο υποφάκελοι:

Α)Αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου (5 φάκελοι),1974-1977.
Β)Αποφάσεις Προέδρου (2 βιβλία),1972-1992.

 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου.(3 φάκελοι),1978-1979.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου.(3 φάκελοι),1980-1989.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου.(4 φάκελοι),1983-1986.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου.(5 φάκελοι),1987-1991.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου.(6 φάκελοι),1989-1998.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου.(2 φάκελοι),1992-1993.
 • Πρακτικό συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου.(1 τετράδιο),1991-1998.
 • Απολογισμός Κοινότητας Φαναρίου.(1 φάκελος),1967.
 • Απολογισμοί – Προϋπολογισμοί.(4 φάκελοι),1967-1976.
 • Απολογισμός Κοινότητας Φαναρίου.(1 φάκελος),1968.
 • Προϋπολογισμός πληρωμές – εντολές.(6 φάκελοι),1968-1976.
 • Απολογισμός Κοινότητας Φαναρίου.(1 φάκελος),1972.
 • Απολογισμός Κοινότητας Φαναρίου.(1 φάκελος),1973.
 • Απολογισμός – Προϋπολογισμός – Εντελλόμενα – Χρηματικά εντάλματα πληρωμών.(18 φάκελοι),1974-1976.
 • Χρηματικά εντάλματα πληρωμών.(3 φάκελοι),1975.
 • Δεκατρείς υποφάκελοι:

1)Ύδρευση.
2)Φωτισμός.
3)Καθαριότητα – Υγειονομική υπηρεσία.
4)Γενικών εγγράφων.
5)Εργασιακά.
6)Φορολογικά.
7)Βουλευτικές εκλογές.
8)Βοήθεια προς απόρους – Έρανοι.
9)Εκπαίδευση.
10)Γεωργική υπηρεσία.
11)Αγροτική ασφάλεια – Οικονομική εφορία.
12)Γενικών εγγράφων.
13)Ληξιαρχεία.

 • Ευρωεκλογές, Γεωργικά θέματα, Αθλητικά προγράμματα, Έρανοι.(10 φάκελοι),1984.
 • Δεκατρείς υποφάκελοι:

1)Φάκελος αποφάσεων Προέδρου.
2)Αποχετευτικό σύστημα.
3)Προσφυγές.
4-6)Κοινοποιήσεις Νομαρχίας .
7)Δ.Ε.Η.
8)Περιβάλλον.
9)Ακτές, παραθεριστές.
10)Έρανοι.
11)Αθλητικές δραστηριότητες.
12)Κατασκευές, πολεοδομικά.
13)Γεωργικά προϊόντα, αμνοερίφια, μόσχοι κ.λ.π.

 • Μονάδα εκτροφής ψαριών.(1 φάκελος),1987.
 • Πέντε υποφάκελοι:

1)Οικοδομικές άδειες.
2)Πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης.
3)Μισθοδοτική κατάσταση.
4)Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων.
5)Κοινοποιήσεις Νομαρχίας για διάφορα θέματα.

 • Λογιστικά, Εορτασμοί, Κοινοτικοί άρχοντες.(1 φάκελος),1970.
 • Φόροι - Ληξιαρχικά, έγγραφα διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών Υγειονομικής Υπηρεσίας, Μορφωτικά, Αθλητικά, Φωτισμός – Ύδρευση – Οδοποιία – Προσωπική εργασία.(13 φάκελοι),1970.
 • Έγγραφα Διάφορα, Φορολογίας, οδοποιίας, υγειονομικής υπηρεσίας, καθαριότητας, ύδρευσης, φόρων – τελών, δικαστικών αποφάσεων,1971.
 • Έγγραφα στρατολογίας, λογιστικής, κοινοτικού καταστήματος, κτηματολογίου, βοσκοτόπων, δημοτολογίου, εσόδων – εξόδων, μόνιμων υπαλλήλων κ.ά.1971.
 • Αλληλογραφία με Νομαρχία – Φορολογικά – Οικονομικά – Εκλογές – Ληξιαρχείο – Στεγαστικά – Γεωργικά – Πολεοδομία – Αθλητισμός – Έρανοι – Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου – Καθαριότητα – Φωτισμός – Ύδρευση.(17 φάκελοι),1972-1973.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Εκλογικού υλικού – Αντιπροσώπων, δημοψηφίσματος.
2) Διαταγές.
3) Εγκύκλιοι.
4) Αποτελέσματα Δημοψηφίσματος.

 • Αλληλογραφία με Νομαρχία Ροδόπης, Δ.Ε.Η., Θέματα κτηνοτροφίας, γεωργίας, υγιεινής, εράνων.(5 φάκελοι),1974.
 • Μητρώο Αρρένων, θέματα Λογιστικής, Ύδρευσης – Βοσκοτόπων, Προσωπικού Γενικά, Λειτουργίας Συμβουλίου, Εκδόσεων, Γραφείου εορτών, Δημοτολογίων.(10 φάκελοι),1974-1975.
 • Φόροι, ύδρευση, πρόνοια, υγειονομική υπηρεσία, φωτισμός, οδοποιία, προσωπική εργασία, φορολογικά διάφορα, κληρονομικά, έγγραφα σχετικά με γεωργία – κτηνοτροφία – δάση, διάφορα, ληξιαρχικά κ.ά.1974-1976.
 • Γενικά περί φόρων, τελών, δικαιωμάτων, Γενικά περί καθαριότητας, Ύδρευσης, Φωτισμού, Βοηθήματα απόρων γεωργικής υπηρεσίας, Αγροτική ασφάλεια, Βουλευτικών Εκλογών, Γενικών εγγράφων, Γενικού περιεχομένου.(7 φάκελοι),1978.
 • Μητρώα, Δημοτολόγια, Προϋπολογισμός, συνεδριάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, μόνιμο προσωπικό, βιβλιοθήκη, βοηθός ταμείου, εορτασμοί.

(9 φάκελοι),1979.

 • Μητρώα αρρένων, Δημοτολόγια, οικονομικά θέματα, προσωπικού, κοινοποιήσεων, Κοινοτικού Συμβουλίου, εορτασμών, περί βιβλίων, φορολογικών, Λατομείου, θέμα αυθαίρετης κατάληψης χώρου.(12 φάκελοι),1980.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Παροχής ρεύματος, νερού, Ο.Τ.Ε.
2) Χρηματοδότησης Δήμων, δαπάνες.
3) Κοινοποιήσεις Νομαρχίας.
(4 φάκελοι).

 • Κοινοποιήσεις Νομαρχίας, υπαλληλικά, δαπάνες, στρατολογικά, εορτασμοί, διάφορα.(6 φάκελοι),1987.
 • Αλληλογραφία με Νομαρχία Ροδόπης – Γεωργικά – Κτηνοτροφικά – Αποζημιώσεις – Απαλλοτριώσεις – Υγιεινή – Δ.Ε.Η. – Ύδρευση – Πολεοδομία – Εκλογές – Έρανοι – Αθλητισμός κ.ά.(1 φάκελος),1988.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Τοπογραφικά – Κτηματολογικά Φαναρίου,1959-1990.
2) Ορθοφωτοχάρτες.

 • Πολεοδομικά.(1 φάκελος),1977-1978.
 • Συντάξεις ρυμοτομικού σχεδίου παραλιακού οικισμού Φαναρίου.(1 φάκελος),1979.
 • Διαβίβαση στοιχείων κτηματογραφικής και πολεοδομικής μελέτης Κοινότητας Φαναρίου.(1 φάκελος),1988-1991.
 • Νομοθεσίες για άδειες καταστημάτων.(1 φάκελος),1989-1998.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Όρια κοινότητας, κτηματικά – περιουσιακά στοιχεία – απαλλοτριώσεις,1967-1968.
2) Έγγραφα Διευθύνσεως Γεωργίας,1968.
3) Υπεύθυνες δηλώσεις σιτοκαλλιέργειας,1967-1968.
4) Έγγραφα Διευθύνσεως Γεωργίας,1967.

 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1) Βιβλίο πιστοποιητικών ζώων,1967-1994.
2) 2 Βιβλία διπλότυπου παραγωγού,1973-1974.
3) Τιμολόγια αγοράς ζώων,1971-1973.
4) Καταπολέμηση αρουραίων,1969-1971.

 • Εξισωτικές αποζημιώσεις.(5 φάκελοι),1981-1986.
 • Καλλιέργειες, Δηλώσεις, Επιδοτήσεις.(8 φάκελοι),1981-1990.
 • Αιτήσεις, Δηλώσεις καλλιέργειας.(3 φάκελοι),1990-1992.
 • Επιδοτήσεις σκληρού σίτου (Ευρωπαϊκές Ενισχύσεις).(1 φάκελος),1994.
 • Εκλογικοί κατάλογοι,1967-1969.
 • Φορολογικά, προσφυγές.(4 φάκελοι),1965-1973.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1)Αιτήσεις για έκδοση ταυτότητας,1967.
2α)Υποβαλλόμενων περιοδικών καταστάσεων αναφορών,1967-1969.
3β)Πιστοποιητικά εγγραφής εις μητρώα Αρρένων. Έντυπα δελτία γάμου, γεννήσεως,Θανάτου, ατομικά δελτία.

 • Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων, Ιθαγένεια, Ληξιαρχικά. Ο φάκελος περιέχει και 5 βιβλία εκδόσεων Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με ζητήματα Ιθαγένειας,1967-1995.
 • Ληξιαρχικά – Στρατολογικά – Κτηματολογικά – Εκδόσεις – Φορολογικά – Οικονομικά –Απολογισμοί – Προϋπολογισμοί – Οικονομικά Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. – Καταστάσεις υπαρχόντων αποθεμάτων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.(14 φάκελοι),1963-1978.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1) Στρατολογικά,1982.
2) Διατάξεις Επιτελείου στρατού,1983-1984.
3) Εκμίσθωση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων,1994.

 • Έντεκα υποφάκελοι:

1)Στρατολογία.
2)Καλλιέργειες.
3)Φορολογία.
4)Εκδόσεις – Τύπος.
5)Ιερά Μητρόπολη Μαρώνειας.
6)Αλλαγές στα Δημοτολόγια.
7)Οικονομικά στοιχεία.
8)Συνεδριάσεις Κοινοτικού συμβουλίου Φαναρίου.
9)Υπαλλήλων.
10)Έξοδα παραστάσεων – Χορηγίες Προέδρου – άδειες – εκλογές & διορισμοί.
11)Οικονομική ενίσχυση – Τεχνικά έργα.
(14 φάκελοι)

 • Δημοπρασίες.(1 φάκελος),1967-1969.
 • Απογραφή (πληθυσμού – κατοικιών και γεωργίας, κτηνοτροφίας).Διάφορα έγγραφα, οδηγίες, εγκύκλιοι – διαταγές.(3 φάκελοι),1971-1991.
 • Σχολική επιτροπή Κοινότητας Φαναρίου.(1 φάκελος),1985-1997.
 • Βιστωνίδα – Λιμεναρχείο – Παραθεριστές – Ένορκες βεβαιώσεις – «Βιβλιοθήκη Ελευθερουπόλεως» - Δ.Ε.Η. κ.ά.

(8 φάκελοι),1955-2000.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ.

Α.Ε.Ε.:Δημοτ. 7.1
Α.Β.Ε.:87
Ακραίες χρονολογίες:1945-1991.

Φάκελοι

 • Βιβλίον Πρωτοκόλλου Κοινότητας Αμαράντων,1945-1946.
 • Βιβλίον Εξόδων Κοινότητας Αμαράντων και διάφορες σημειώσεις που αφορούν την Κοινότητα,1945-1947.
 • Βιβλίον Πρωτοκόλλου Κοινότητας Αμαράντων,1947-1948.
 • Βιβλίον Πρωτοκόλλου Κοινότητας Αμαράντων,1949.
 • Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων,1949-1953.
 • Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων,1949-1954.
 • Βιβλίον Πρωτοκόλλου Κοινότητας Αμαράντων,1950.
 • Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων,1953-1955.
 • Βιβλίον Πρωτοκόλλου Κοινότητας Αμαράντων,1954-1956.
 • Βιβλίον Πρακτικό Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων,1957-1959.
 • Βιβλίον Πρακτικόν Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων,1959-1964.
 • Βιβλίον Δικαιωμάτων και Φορολογικών εν γένει θεμάτων Κοινότητας Αμαράντων,1965-1969.
 • Βιβλίον Πρακτικόν Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων,1965-1969.
 • Βιβλίον εκδιδομένων πιστοποιητικών κυριότητας ζώων Κοινότητας Αμαράντων,1968-1972.
 • Βιβλίον Πρακτικόν Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων.Περιέχει και 8 σελίδες λυτά έγγραφα.1969-1973.
 • Βιβλίον Φορολογικών Τελών Κοινότητας Αμαράντων,1970.
 • Βιβλίον Πρακτικόν Συνεδριάσεων Κοινότητας Αμαράντων,1973-1980.
 • Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων και παρέδρων συνοικισμών αυτών,1980-1986.
 • Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμαράντων και παρέδρων συνοικισμών αυτών,1986-1989.
 • Οκτώ υποφάκελοι:

1) Εμπιστευτικόν Πρωτόκολλον,1948-1950.
2) Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,1947-1949.
3) Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου,1947-1949.
4) Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου,1945-1946.
5) Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,1945-1946.
6) Πρωτόκολλον,1946.
7) Βιβλίον εκδιδομένων Πιστοποιητικών ζώων,1967.
8) Πιστοποιητικά ζώων,1965.

 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Φορολογικά, Προϋπολογισμός, Δημοτολόγιο, Εσωτερική Υπηρεσία,1945.
 • Επισιτισμός, αιτήσεις, έγγραφα: εμπιστευτικά, γεωργίας, κτηνοτροφίας, κοινοτικών έργων φορολογικών θεμάτων, δημόσιας υγείας, Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Εφημερίδες κ.ά διάφορα.1945-1949.
 • Απολογισμοί ετών 1945-1950.
 • Αρχείο 1946.1945-1947.
 • Αρχείο 1946.
 • Κοινοτική έκταση Αλά Μποζαλίκ, Κτηματολόγια,1946-1965.
 • Αρχείο 1946,1947.
 • Αρχείο : Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1947-1954.
 • Προϋπολογισμοί, μισθοδοτικές καταστάσεις, κρατήσεις,1947-1965.
 • Διάφορα (περιέχει φύλλα της εφημερίδας « Πρωΐα» 1956).1947-1969.
 • Έγγραφα στρατολογίας, φορολογίας, αγροτικών θεμάτων, στατιστικής, θυμάτων εμφυλίου πολέμου, αλληλογραφίας κ.ά.1949-1950.
 • «Αρχείον 1950» Α’,1949-1950.
 • «Αρχείον 1950» Β’.
 • Απολογισμοί ετών 1950-1952.
 • Πιστοποιητικά, Προϋπολογισμός- Απολογισμός, έγγραφα: δημόσιας υγείας, εγκύκλιοι Υπουργείου, εκλογών, αγροτικής ασφάλειας, ερανικού καταλόγου, στρατολογίας, στατιστικής, γεωργίας, κτηνοτροφίας, παραγωγής, κτηματικών και περιουσιακών στοιχείων, δημοσίων έργων, οικοδομικών αδειών,1951.
 • Δημοτολόγια, Ληξιαρχικά, Μητρώα, Τύπος, Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Έγγραφα: Φορολογίας, Κοινοτικών Έργων, στρατιωτικών εισφορών, πιστοποιητικών, Πρόνοιας, Υγιεινής, Οικονομικών, Κτηματολογίου, Εκλογών, Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,1951.
 • Κοινοτικών Έργων,1951-1952.
 • Δημοτολόγια, Ληξιαρχικά, Έγγραφα: Στρατολογίας, Στατιστικής, Κτηματολογίου, Κοινοτικών Έργων, Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,1952.
 • Έγγραφα: Κτηματολογίου, Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρόνοιας, Ασφάλισης Συμμοριοπλήκτων, Υγιεινής, Στρατολογίας, Eμπιστευτικά, Εγκύκλιοι Υπουργείου, Μητρώα κ. ά.1952.
 • Απολογισμοί, Προϋπολογισμοί Κοινότητας Αμαράντων,1952-1954.
 • Προϋπολογισμοί,1952-1958.
 • Αρχείο 1953(Α΄).
 • Αρχείο 1953(Β΄).
 • Έγγραφα: Πιστοποιητικών, Ληξιαρχικών Πράξεων, Πρόνοιας, Στατιστικής, Εκλογών, Κτηματολογίου, Στρατολογίας, Αγροτικής Ασφάλειας, Εμπιστευτικά κ.ά.1954.
 • Αρχείο 1954.
 • Φορολογικές Καταστάσεις,1954-1968.
 • Απολογισμοί Κοινότητας Αμαράντων,1954-1956.
 • Αρχείο 1955(Α΄).
 • Αρχείο 1955(Β΄).
 • Απολογισμός Κοινότητας Αμαράντων,1955-1956.
 • Αρχείο 1956.
 • Οικονομικός Απολογισμός,Έγγραφα Πιστοποιητικών,Φορολογίας,Δημοτολογίου,Στρατολογίας,Γεωργικών εφοδίων τροφίμων και ιματισμού,1956.
 • Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού,1956-1968.
 • Αρχείο 1957(Α΄).
 • Αρχείο 1957(Β΄).
 • Απολογισμός Κοινότητας Αμαράντων,1957-1958.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, έγγραφα Γεωργίας, Ληξιαρχικά, Στρατολογίας, Κοινοτικών έργων,1958 (α΄).
 • Προϋπολογισμός, Έγγραφα Φορολογικών, Κτηματικών και Αγροτικών θεμάτων,1958 (β').
 • Αρχείο 1959(α').
 • Αρχείο 1959(β').
 • Απολογισμός,1959-1960.
 • Έργα Κοινότητας Αμάραντων,1959-1963.
 • Αρχείο 1960(Α’).
 • Αρχείο 1960(Β΄).
 • Θέματα σχετικά με υποζύγια. Περιέχει 2 βιβλία και Μητρώο απογραφής ζώων,1960-1972.
 • Αποφάσεις – Αιτήσεις και έγγραφα σχετικά με ακτήμονες, γεωργικά εφόδια, τρόφιμα και ιματισμό,1960-1976.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός, έγγραφα Δημοτολογίου κ. ά διάφορα,1961.
 • Έγγραφα Δημόσιας Υγείας, Συνδρομές Εφημερίδων, Εκλογών, Στρατιωτικά, Εισφορών, Μέσων Μεταφοράς, Μεταβιβάσεων, Εμπιστευτικά κ.ά διάφορα.1961.
 • Οικονομικός Απολογισμός,1961.
 • Αρχείο 1961(Β΄).
 • Φάκελος Επιτροπής Επιλύσεως,1961.
 • Στοιχεία απογραφής πληθυσμού, κατοικιών και γεωργίας – κτηνοτροφίας,1961.
 • Οικονομικός Απολογισμός,1962.
 • Αρχείο 1962.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Οικονομικός Προϋπολογισμός – Απολογισμός, έγγραφα Μητρώου αρρένων, Ιθαγένειας, Δημοτολογίων, Φορολογίας, Μισθοδοσίας, Στρατολογίας, Κοινοτικών Έργων,1962.
 • Αποφάσεις,1962-1965.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις και λοιπά στοιχεία Καπνοκαλλιεργητών,1962-1967.
 • Φάκελοι εκτελεσθέντων έργων,1962-1973.
 • Φάκελοι Εκλογών,1962-1970.
 • Έγγραφα Φορολογίας, Κτηματολογίου, Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (Καλλιθέα),1962-1979.
 • Αρχείο,1963.
 • Οικονομικός Απολογισμός. Χρήσις 1963 (Α΄).
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Έργον Υδρεύσεως Ισάλου, Καλλιθέας,1963.
2) Έργον Διάνοιξης αγροτικής οδού Βάκκου προς Αμάραντα – Πάμφορον. Χρήσις,1963 (Β΄).

 • Αρχείο,1963.
 • Κοινοτικά Έργα,1963-1965.
 • Οικονομικός Απολογισμός,1964.
 • Αρχείο 1964 (Μέρος Α΄).
 • Αρχείο 1964 (Μέρος Β΄).
 • Αρχείο 1965 (Μέρος Α΄).
 • Αρχείο 1965 (Μέρος Β΄).
 • Οικονομικός Απολογισμός,1965.
 • Αιτήσεις, Στατιστικά στοιχεία, Φορολογικά, Εκλογές, Δημόσια Υγεία,1945.
 • Αρχείο 1966 (Α΄).
 • Αρχείο 1966 (Β΄).
 • Έργα,1966.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1966-1967.
 • Οικονομικός Απολογισμός,1966-1967.
 • Εκμίσθωση Κοινοτικών εκτάσεων Βάκου,1966-1972.
 • Αρχείο 1967 (Α΄).
 • Αρχείο 1967 (Β΄).
 • Οικονομικός Απολογισμός,1967.
 • Βεβαιωτικά στοιχεία φόρων, τελών και δικαιωμάτων έτους 1969.
 • Οικονομικός Απολογισμός 1968.
 • Αρχείο 1968.
 • Αρχείο 1968.
 • Συμφωνητικά εκμισθώσεων Ακινήτου,1968.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1968.
 • Αρχείον 1968: Αιτήσεις, Πιστοποιητικά, κ.ά διάφορα έγγραφα,1968.
 • Εκμίσθωση Κοινοτικών εκτάσεων, δημοτολόγια,1968-1969.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1972.
2) Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων,1968-1972.

 • Αρχείο 1969(Α΄).
 • Αρχείο 1969(Β΄).
 • Αρχείο 1969(Γ΄).
 • Στατιστική Γενικής Απογραφής,1969,1981.1991.
 • Αρχείο 1970(Α΄).
 • Αρχείο 1970(Β΄).
 • Αρχείο 1970(Γ΄).
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1970-1971.
 • Επιδοτήσεις,1970-1972.
 • Αρχείο 1971.
 • Αρχείον, Αιτήσεις, Πιστοποιητικά κ.ά διάφορα έγγραφα,1971.
 • Χρήση 1971.
 • Απολογισμός έτους 1972.
 • Αρχείο 1972: Αιτήσεις, Πιστοποιητικά, κ.ά διάφορα έγγραφα.(Φ.2-13).
 • Αρχείο 1972.
 • Αρχείο 1972.
 • Αρχείον 1973.
 • Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων,1973.
 • Αρχείον 1973 (Φ.20-31).
 • Δημοψήφισμα 29-07-1973.Δημοψήφισμα 8-12-1974.-1974(Βασιλευομένης ή αβασίλευτης Δημοκρατίας).
 • Απολογισμός,1974.
 • Αρχείο 1974(Α΄).
 • Αρχείο 1974(Β΄).
 • Αρχείο 1974(Γ΄).
 • Εκλογικά θέματα, Βουλευτικές Εκλογές 1974 και 1977.Δημοτικές /Κοινοτικές Εκλογές 1975.Δημοτικές /Κοινοτικές Εκλογές 1978.
 • Εκλογικά θέματα,1975-1981.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.

Α.Ε.Ε.:Tύπος 6.1
Α.Β.Ε.:88
Ακραίες χρονολογίες:1961-1990.

Φάκελοι

 • Επτά υποφάκελοι:

1) ΧΡΟΝΟΣ (10 φύλλα),1976-1990.
2) ΠΡΩΪΑ (7 φύλλα),1961-1988.
3) ΚΟΜΟΤΗΝΗ (5 φύλλα),1961 1982.
4) ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (1 φύλλο),1990.
5) Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ (4 φύλλα),1986-1989.
6) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ (6 φύλλα),1984-1989.
7) Η ΠΑΤΡΙΔΑ (8 φύλλα),1978-1988.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2009 – Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 19.1
Α.Β.Ε.:89
Ακραίες χρονολογίες:2009.

Φάκελοι

 • Εθνικές Εκλογές 2009:Προεκλογικό υλικό, ψηφοδέλτια υποψηφίων Ν. Ροδόπης και αναλυτικά αποτελέσματα ανά Εκλογικό Τμήμα.(8 φάκελοι).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΖΩΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 20.1
Α.Β.Ε.:90
Ακραίες χρονολογίες:1905-1975.

Φάκελοι

 • 112 Φωτογραφίες και 19 έγγραφα.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 3.1
Α.Β.Ε.:91
Ακραίες χρονολογίες:1923-1968.

Φάκελοι

 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-59),1923.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (61-117),1923.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-129),1924.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (151-300),1925.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (301-502),1925.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-125),1926.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (126-239),1926.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (246-364),1926.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-320),1927.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-240),1929.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (243-415),1929.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (417-594),1929.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (300-439),1930.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (16-139),1931.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (420-553),1931.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (101-200),1936.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (121-230),1937.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (232-337),1937.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-120),1938.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (121-249),1938.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-120),1939.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-138),1940.
 • Προτάσεις (1-320),1927.
 • Προτάσεις (2-250),1929.
 • Προτάσεις (266-461),1929.
 • Προτάσεις (1-240),1930.
 • Πολιτικές Αποφάσεις (241-430),1929.
 • Προτάσεις (1-80),1936.
 • Προτάσεις (251-337),1937.
 • Προτάσεις (91-170),1938.
 • Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων (171-260),1939.
 • Αποφάσεις Προέδρου (473-722),1929.
 • Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων (171-260),1939.
 • Αποφάσεις Προέδρου (473-722),1929.
 • Αποφάσεις Προέδρου επί γραμματίων (1-144),1939.
 • Αποφάσεις και Πρακτικά Προέδρου,1934-1935.
 • Αποφάσεις και Πρακτικά Προέδρου (1-68),1938.
 • Αποφάσεις Προέδρου (1-107),1939.
 • Πράξεις Προέδρου (101-235),1938.
 • Αποφάσεις Προέδρου (101-229),1939.
 • Αγωγές (5-337),1930.
 • Αγωγές (104-199),1932.
 • Αγωγές (141-254),1937.
 • Δικόγραφα Αγωγών (1-150),1938.
 • Δικόγραφα Αγωγών (151-301),1938.
 • Δικόγραφα Αγωγών (1-120),1939.
 • Εφέσεις,1927-1932.
 • Δικόγραφα Εφέσεων,1932.
 • Βουλεύματα (1-280),1931.
 • Βουλεύματα (281-747),1932.
 • Βουλεύματα (351-663),1933.
 • Βουλεύματα (1-180),1934.
 • Βουλεύματα (181-354),1934.
 • Βουλεύματα (1-272),1935.
 • Αποφάσεις Μουφτή Ν.2345.1945-1954.
 • Πίνακες - Πρακτικά Ορκωμοσίας – Αποφάσεις Μουφτή – Αποφάσεις Γραμματίων,1955-1957.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Αποφάσεις Μουφτή Διαιτησίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου,1955-1963.
2) Αποφάσεις Μουφτή,1959-1963.

 • Πρακτικά διαφόρου ύλης. Εισηγητικαί Εκθέσεις. Δικηγορικοί Πίνακες. Αποφάσεις Μουφτή,1964.
 • Άδειαι- Αποφάσεις Μουφτή –Πρακτικά Αναβολής- Πρακτικά Ορκοδοσίας-Ένορκοι,1965.
 • Αποφάσεις Μουφτή- Άδειες-Κληρώσεις Ενόρκων,1966.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Πρακτικά Αναβολής Προέδρου,1966-1968.
2) Αποφάσεις Μουφτή,1967-1968.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΣΟΥ

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 21.1
Α.Β.Ε.:92
Ακραίες χρονολογίες:1930-1970,2005-2009.

Φάκελοι

 • Οκτώ υποφάκελοι:

1ος Φάκελος:Βιογραφικό σημείωμα Ιωάννη Βάρσου(Πηγή:Βασίλειος Βάρσος του Ιωάννη).

2ος Φάκελος:Σχολικά έγγραφα Ιωάννη Βάρσου {2 έγγραφα (1930-1933)}.

3ος Φάκελος:Στρατιωτικά έγγραφα Ιωάννη Βάρσου (1935-1940).

1ος Υποφάκελος: Προπολεμική Περίοδος (1935-1940).
2ος Υποφάκελος: Πολεμική Περίοδος (Αλβανικό Μέτωπο, Κατοχή 1940-1944).
3ος Υποφάκελος: Μεταπολεμική Περίοδος (1945-1948).

4ος Φάκελος:Φωτογραφίες (1934-1970) (33 Φωτογραφίες).

5ος Φάκελος:Δημοσιεύματα Τύπου (1941-2009).
α) «Εστία» (19-03-1941).
β) «Κρητική Ενότης»(27-07-1970).
γ) «Κλεισούρα» (25-03-1941).
δ) «Χρόνος»(05-12-2005, 21-11-2007, 29-12-2009).

6ος Φάκελος:Πολεμικό Ημερολόγιο Γ’ Τάγματος / 29ου Συντάγματος Πεζικού Κομοτηνής(1940-1941).

7ος Φάκελος:Επιστολές (1940-1941) {δέκα επιστολές}.

8ος Φάκελος:Έργα Εκστρατείας (Οργάνωσις Εδάφους) της Διοίκησης Μηχανικού Γενικού Στρατηγείου.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 2.2.
Α.Β.Ε.:93
Ακραίες χρονολογίες:1945-1947.

Φάκελοι

 • Βουλεύματα και Αποφάσεις Δοσιλόγων.

ΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Κ. Καραθεοδωρή».

Α.Ε.Ε.:Τύπος 7.1.
Α.Β.Ε.:94
Ακραίες χρονολογίες:2000-2009.

Φάκελοι

 • Φύλλα Εφημερίδας «Κ. Καραθεοδωρή».

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 2.3.
Α.Β.Ε.:95
Ακραίες χρονολογίες:1945-1960.

Φάκελοι

 • Βουλεύματα Συμβουλίου Εφετών,1945.
 • Βουλεύματα Συμβουλίου Εφετών(από 1-247),1947.
 • Βουλεύματα – Αποφάσεις Συμβουλίου –Αποφάσεις Ολομέλειας,1948-1949.
 • Βουλεύματα –Αποφάσεις Συμβουλίου-Αποφάσεις Ολομέλειας και Πρακτικά διαφόρου ύλης,1950.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1)Βουλεύματα Δοσιλόγων (1-77).
2)Αποφάσεις Συμβουλίου (1-55).
3)Αποφάσεις Ολομέλειας (1-4).

 • Τρείς υποφάκελοι:

1)Βουλεύματα (1-70).
2)Αποφάσεις Συμβουλίου (1-33).
3)Αποφάσεις Ολομέλειας (1-3).

 • Βουλεύματα –Αναιρέσεις-Αποφάσεις Συμβουλίου – Εκθέσεις Γραμματέων-Πίνακες Δικηγόρων,1954.
 • Βουλεύματα –Αποφάσεις Συμβουλίου,1955.
 • Βουλεύματα – Αποφάσεις Συμβουλίου Ολομέλειας,1956.
 • Βουλεύματα,1957.
 • Βουλεύματα – Αποφάσεις Συμβουλίου Ολομέλειας,1958.
 • Βουλεύματα – Αποφάσεις Συμβουλίου Ολομέλειας-Εισηγητικές Εκθέσεις- Πρακτικά Πολιτικές Αποφάσεις,1959.
 • Αποφάσεις Τριμελούς,1945-1946.
 • Πρακτικά Τριμελούς,1945-1946.
 • Αποφάσεις Πενταμελούς,1945-1946.
 • Πρακτικά Πενταμελούς,1945-1946.
 • Αποφάσεις Τριμελούς και Πενταμελούς,1947.
 • Πρακτικά Τριμελούς και Πενταμελούς,1947.
 • Ποινικές Αποφάσεις Τριμελούς και Πενταμελούς,1948.
 • Πρακτικά Ποινικών Τριμελούς και Πενταμελούς,1948.
 • Δύο υποφάκελοι:

1)Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (1-197).
2)Ποινικαί Αποφάσεις Πενταμελούς (1-72).

 • Πρακτικά Ποινικών Τριμελούς και Πενταμελούς,1949.
 • Αποφάσεις Τριμελούς,1950.
 • Αποφάσεις Δοσιλόγων – Ανηλίκων Τριμελούς (1-208),1951.
 • Αποφάσεις Πενταμελούς (1-135),1951.
 • Αποφάσεις Πενταμελούς (136-309),1951.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (1-90),1952.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (91-223),1952.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Πενταμελούς (1-156),1952.
 • Δύο υποφάκελοι:

1)Ποινικαί Αποφάσεις Ανηλίκων 1952-1.
2)Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς 1953-2 (από 1-145).

 • Δύο υποφάκελοι:

1)Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (145-234),1953.
2)Ποινικαί Αποφάσεις Πενταμελούς,1953.

 • Πρακτικά - Αποφάσεις Τριμελούς (1-120),1954.
 • Πρακτικά - Αποφάσεις Τριμελούς (121-254),1954.
 • Αποφάσεις Πενταμελούς –Αποφάσεις Προέδρου – Πρακτικά Προτάσεις – Πρακτικά διαφόρου ύλης - Ανηλίκων,1954.
 • Ποινικαί Αποφάσεις (1-100),1955.
 • Ποινικαί Αποφάσεις (101-201),1955.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1)Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (202-256),1955.
2)Ποινικαί Αποφάσεις Πενταμελούς,1955.
3)Δοσιλόγων - Ανηλίκων,1955.

 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (121-255),1956.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (1- 121),1956.
 • Τριμελούς (256-278)- Πενταμελούς - Ανηλίκων – Δοσιλόγων,1956.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (1-110),1957.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (111-215),1957.
 • Δύο υποφάκελοι:

1)Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (216-259) – Πενταμελούς,1957.
2)Δοσιλόγων – Ανηλίκων (1-30),1957.

 • Ποινικαί Αποφάσεις (201-301) - Πενταμελούς (1-16) – Πρακτικά Μειoψηφίας,1958.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (1-100),1958.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (101-200),1958.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (1-90),1959.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (91-180),1959.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (181-276),1959.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1)Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (277-329),1959-1960.
2)Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (1-18),1959-1960.
3)Ανηλίκων (1-59),1959-1960.

 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (1-141),1960.
 • Ποινικαί Αποφάσεις Τριμελούς (142-272),1960.

ΑΡΧΕΙΟ EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟY KOMOTHNΗΣ.

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 4.1.
Α.Β.Ε.:96
Ακραίες χρονολογίες:1945-1955.

Φάκελοι

 • Πολιτικές Αποφάσεις (1-64),1945.
 • Αιτήσεις Προσωρινών Μέτρων,1946.
 • Πολιτικαί Αποφάσεις – Πρακτικά, Δικόγραφα Εφέσεων – Αγωγών Tακτικής Διαδικασίας, Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων,1946.
 • Τέσσερις υποφάκελοι:

1)Πράξεις Ειρηνοδικείου (1-98),1947.
2)Αιτήσεις,1947.
3)Άρσεις Κωλυμάτων (1-23),1947.
4)Ανακοπές,1947.

 • Τρείς υποφάκελοι:

1)Πολιτικές Αποφάσεις (1-110),1948.
2)Πρακτικά Συμβιβασμού και διαφόρου ύλης (1-29),1948.
3)Αποφάσεις Μικροδιαφορών (1-28),1948.

 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (1-200),1948.
 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (200-400),1948.
 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (401-600),1948.
 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (601-800),1948.
 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (801-1000),1948.
 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (1001-1200),1948.
 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (1201-1400),1948.
 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (1401-1600),1948.
 • Πολιτικές Εκθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις (1601-1800),1948.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Αποφάσεις – Πρακτικά και Αγωγές μικροδιαφορών (1-85),1948.
2) Πρακτικά – Συμβιβασμού διαφόρου ύλης,1949.
Δικόγραφα Εφέσεων κατά Πολιτικών Αποφάσεων (1-20).

 • Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων, Πολιτικαί Αποφάσεις, Αγωγαί Πολιτικών Αποφάσεων, Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων,1949.
 • Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων (1-149),1950.
 • Τρείς υποφάκελοι:

1)Πολιτικαί Αποφάσεις(1-110),1948.
2)Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων,1948.
3)Αγωγαί Πολιτικών Αποφάσεων,1948.

 • Πολιτικαί Αποφάσεις,1950.
 • Διάφορα Πρακτικά (1-282),1950.
 • Μικροδιαφοραί (1-148),1950.
 • Αιτήσεις Προσωρινών Μέτρων, Ενστάσεις, Ανακοπές (1-170),1949.
 • Αιτήσεις λήψης Προσωρινών Μέτρων, Ενστάσεις, Ανακοπές, Αγωγές (171-220),1950.
 • Αγωγές (1-200),1950.
 • Αγωγές (Τακτική Διαδικασία),1950.
 • Δύο υποφάκελοι:

1)Εκθέσεις Πρακτικών - Αγωγές Eκθέσεων μικροδιαφορών (1-77),1950.
2)Αιτήσεις (16-243),1950.

 • Πολιτικαί Αποφάσεις (1-200),1951.
 • Πολιτικαί Αποφάσεις (201-361),1951.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (1-158),1951.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών,1951.
 • Δύο υποφάκελοι:

1)Ενστάσεις και Αιτήσεις (201-361),1951.
2)Λήψη Προσωρινών Μέτρων, Αγωγές,1951.

 • Δύο υποφάκελοι:

1)Εκθέσεις Πρακτικών (1-172),1953.
2)Λήψη Προσωρινών Μέτρων, Αγωγές,1953.

 • Πρακτικά (158-300),1951.
 • Προτάσεις (3-361),1951.
 • Πολιτικαί Αποφάσεις (1-301),1952.
 • Πρακτικά (1-150),1952.
 • Δύο υποφάκελοι:

1)Πρακτικά Συνεδριάσεων (151-301),1952.
2)Προτάσεις,1952.

 • Δύο υποφάκελοι:

1)Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών (376-465),1952.
2)Προτάσεις,1952.

 • Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών (466-529),1952.
 • Αγωγές (1-326),1952.
 • Δύο υποφάκελοι:

1)Εκθέσεις Πρακτικών (1-295),1952.
2)Αγωγές (1-34),1952.

 • Πολιτικαί Αποφάσεις (1-125),1953.
 • Πολιτικαί Αποφάσεις (126-250),1953.
 • Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων (1-308),1953.
 • Εκθέσεις Πρακτικών (116-250),1953.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (1-77),1953.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (78-150),1953.
 • Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών (301-359),1953.
 • Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών (360-422),1953.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (423-475),1953.
 • Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών (476-528),1953.
 • Βιβλίο Αγωγών (1-49),1953.
 • Εκθέσεις Πρακτικών (1-116),1953.
 • Πολιτικαί Αποφάσεις (1-172),1954.
 • Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων (1-314),1954.
 • Πολιτικαί Αποφάσεις (173-377),1954.
 • Πρακτικά και Αιτήσεις (236-377),1954.
 • Δύο υποφάκελοι:

1)Εκθέσεις Πρακτικών (1-235),1953-1954.
2)Αιτήσεις Ιδιωτικά Συμφωνητικά,1953-1954.

 • Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών (1-69),1954.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (70-128),1954.
 • Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών (130-200),1954.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (356-422),1954.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (423-515),1954.
 • Δύο υποφάκελοι:

1) Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων (1-135),1954-1955.
2) Διάφορα Πρακτικά,1955.

 • Πρακτικά-Αιτήσεις Πολιτικών Αποφάσεων (136-328),1955.
 • Αποφάσεις (1-160),1955.
 • Πολιτικαί Αποφάσεις (161-327),1955.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (1-110),1955.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (111-250),1955.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (251-355),1955.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (356-451),1955.
 • Αποφάσεις Μικροδιαφορών (452-530),1955.

ΑΡΧΕΙΟ 2ου ΕΠΑΛ KOMOTHNΗΣ (2ου Τ.Ε.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ).

Α.Ε.Ε.:Εκπ. 16.2.
Α.Β.Ε.:97
Ακραίες χρονολογίες:1988-2008.

Φάκελοι

 • Στατιστικά στοιχεία.(2 φάκελοι) Φ.7.1988-2005,2004-2006.
 • Μεταφορά μαθητών,1998-2007.
 • Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες,1999-2003.
 • Καταστάσεις Επιτυχόντων μαθητών,2001-2002.
 • Καταστάσεις Πληρωμής,2003-2007.
 • Περιβαλλοντική Ομάδα,2007-2008.
 • Εξετάσεις – Αποτελέσματα,2007-2008.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ).

Α.Ε.Ε.:Δημοτ. 8.1.
Α.Β.Ε.:98
Ακραίες χρονολογίες:1945-1997

Φάκελοι

 • Βιβλίο Κτηματολογίου Κοινότητος Μέσης,1970.
 • Μητρώον Θηλέων Κοινότητος Μέσης.
 • Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Παγουρίων,1946-1949.
 • Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Παγουρίων,1952-1953.
 • Βιβλίον Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Παγουρίων,1953-1954.
 • Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Παγουρίων,1955-1956.
 • Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Παγουρίων,1965-1969.
 • Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Μέσης,1965-1969.
 • Πρακτικό Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Μέσης,1979-1980.
 • Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Μέσης,1982.
 • Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Μέσης,1984-1985.
 • Βιβλίο Πρακτικών και Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Μέσης,1988-1990.
 • Βιβλίο Πρακτικών και Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητος Μέσης,1991-1992.
 • Βιβλίο Εκθέσεων – Δηλώσεων προσκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας Κοινότητος Μέσης,1975-1997.
 • Λυτά έγγραφα που βρέθηκαν μέσα στα βιβλία,1949-1982.
 • Εκλογικοί Κατάλογοι και παρατήματα αυτών,1945-1961.
 • Εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί,1945-1971.
 • Αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Νομού,1947-1964.
 • Συνδρομές εφημερίδων, δημόσια τάξη, εκλογικά, στρατιωτικές εισφορές,1953.
 • Αρχείο 1953.
 • Φάκελος Πρωτοβάθμιας Επιτροπής επιλύσεως φορολογικών διαφορών,1953-1960.
 • Αρχείο 1954.
 • Δημόσια Έργα,1954-1989.
 • Αρχείο 1955.
 • Αρχείο 1957.
 • Αρχείο 1957.
 • Αρχείο 1958.
 • Αρχείο 1958.
 • Αρχείο 1958.
 • Αρχείο 1958.
 • Κτηματολόγια και Εκλογικά έγγραφα,1958-1970.
 • Αρχείο 1959.
 • Αρχείο 1959.
 • Αρχείο, Προϋπολογισμός, Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1960-1986.
 • Απαλλοτριώσεις - Επιτροπή Απαλλοτριώσεων,1961-1974.
 • Εκδικάσεις Ενστάσεων (1 φάκελος).Περί Προσφυγών,1960-1961.
 • Αναφορές Αγροφυλάκων,1961-1969.
 • Αρχείο 1963.
 • Στατιστικά Στοιχεία,1963-1972.
 • Περί Εκλογών,1965-1977.
 • Απολ/σεις Επιτροπής Απολ/σεων,1956-1961.
 • Κοινοτικά Έργα,1968.
 • Αυθαίρετα, Ενστάσεις και Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής,1968-1972.
 • Συντάξεις, μεταβιβαστικές πληρωμές,1968-1977.
 • Κτηματολογικά,1968-1977.
 • Διάφορα έγγραφα:Βουλευτικές Εκλογές,Εργατικά Ζητήματα,Απαλλοτριώσεις,Διαταγές,Φορολογικά,Στατιστικά,Γαλάζιες Σημαίες,1969-1979.
 • Έγγραφα καλλιέργειας καπνού,1970-1975.
 • Στατιστικά,1970-1973-1976.
 • Διάφορες Μελέτες Έργων,1972-1991.
 • Φάκελος Επιτροπής Κοινοτικής Αναπτύξεως,1971-1974.
 • Εμπιστευτικόν Πρωτόκολον,1974-1983.
 • Αρχείο 1976.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου (1-71),1984.
 • Αρχείον 1985 (από 27 φακ.-30,30/α),1985.


 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1985.
 • Αρχείον 1989.
 • Αρχείον 1989.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1989-1990.
 • Μελέτη Γέφυρας οδού παραλίας Μέσης - Αρωγής,1992.
 • Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου,1994-1995.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Α.Ε.Ε.:Δημοτ. 9.1
Α.Β.Ε.:99
Ακραίες χρονολογίες:1945-1984.

Φάκελοι

 • Θέματα Στρατολογίας. Μητρώο Αρρένων. Δημοτολόγια,1946-1968.
 • Προϋπολογισμός,1958-1966.
 • Έργα,1958-1959.
 • Οικονομικά θέματα. Μισθοδοσία κοινοτικών υπαλλήλων,1945-1967.
 • Οικονομικά. Φορολογικά θέματα,1951-1971.
 • Τίτλοι κυριότητας αγροκτήματος. Χορήγηση δημόσιας δασικής έκτασης. Χορήγηση γεωργικών κλήρων,1952-1984.
 • Αγορά ακινήτων. Κατασκευή καταστημάτων,1952-1965.
 • Εκποίηση εκτάσεων,1951-1971.
 • Επιχορηγήσεις προς σχολεία. Έρανοι και λαχεία. Φορολογικές αποφάσεις,1954-1966.
 • Επιχορηγήσεις. Έρανοι. Μισθώσεις καταστημάτων,1957-1972.
 • Εγκρίσεις, τροποποιήσεις, θέματα τεχνικών υπηρεσιών. Ηλεκτροφωτισμός Μαρώνειας. Συμβάσεις Φ.Ο.Π. στο χωριό Ασκητές. Συμβάσεις για το φωτισμό οδών και πλατειών στη Μαρώνεια,1950-1970.
 • Αγρονομικές αποφάσεις. Υδρονομείς και ιδιωτικοί αγροφύλακες,1951-1970.
 • Τουρισμός. Αρχαιολογικοί χώροι Μαρώνειας. Αποδημία. Μετανάστευση. Αναχωρήσαντες εις Τουρκίαν,1957-1970.
 • ΟΓΑ. Γεωργικαί κοινωνικαί ασφαλίσεις. Γενικαί διαταγαί περί της εννοίας της απορίας. Πίνακες απόρων. Συγκρότησις Επιτροπής Απορίας,1952-1971.
 • Δαπάνες, πρόγραμμα εορτασμών, αγορές βιβλίων, συνδρομές,1952-1969.
 • Βιβλία. Βιβλιοθήκες,1957-1970.
 • Βουλευτικές εκλογές,1956-1964.
 • Βουλευτικές εκλογές, Δημοψήφισμα για το σχέδιο νέου συντάγματος, Εκλογές Νομαρχιακού Συμβουλίου,1959-1970.
 • Εκλογές (εγκύκλιοι, αποφάσεις),1945-1971.
 • Διάφορα εισερχόμενα έγγραφα. Κοινοτικό ταχυδρομείο. Τοπική επιτροπή πρόληψης ατυχημάτων,1964-1971.
 • Διάφορα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,1950-1985.
 • Έγγραφα της Νομαρχίας Ροδόπης. Εκδόσεις και αγορές βιβλίων-περιοδικών,1957-1962.
 • Διάφορα έγγραφα για την κοινότητα,1961-1969.
 • Εγκύκλιοι και διαταγές για τις αποδοχές,1963-1967.
 • Διοικητικά έγγραφα. Προκηρύξεις διαγωνισμών για πρόσληψη υπαλλήλων,1957-1970.
 • Γεωργικά. Κτηνοτροφικά θέματα,1957-1967.
 • Γεωργικά. Κτηνοτροφικά,1964-1967.
 • Συγκεντρωτικά δελτία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (έγγραφα Νομαρχίας Ροδόπης, δελτία αποθεμάτων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων). Μόνιμες Περιφερειακές Επιτροπές,1951-1971.
 • Διανομή «Κιργίων» - Αγρόκτημα Μαρώνειας. Διανομή Γαιών – Τσιφλίκ Ελαιώνες,1952-1969.
 • Καπνοκαλλιέργεια,1959-1962.
 • Δικαιώματα βοσκής (1958-1964), Βοσκότοποι, Υπεύθυνες δηλώσεις κτηνοτρόφων. Καταστάσεις ύδρευσης και βοσκής (1965-1966).
 • Αλληλογραφία Δασαρχείου με την κοινότητα Μαρωνείας,1945-1970.
 • Βεβαιωτικοί Κατάλογοι. Τρόποι χρήσης βοσκοτόπων,1967-1969.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 3.2
Α.Β.Ε.:100
Ακραίες χρονολογίες:1945-1950.

Φάκελοι

 • Πολιτικές αποφάσεις και προτάσεις (1-148),1945.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-177),1946.
 • Πολιτικές αποφάσεις (178-353),1946.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-202),1947.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (1-159),1948.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (1-173),1949.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (1-151),1950.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (151-333),1950.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (1-205),1945.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (1-200),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (201-400),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (401-600),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (601-837),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (1-150),1947.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (151-328),1947.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (1-150),1948.
 • Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς (151-300),1948.
 • Αποφάσεις και Πρακτικά Μονομελούς (1-150),1949.
 • Αποφάσεις και Πρακτικά Μονομελούς (151-300),1949.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς (301-438),1949.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς (1-200),1950.
 • Αποφάσεις και πρακτικά (201-350),1950.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς (351-500),1950.
 • Αποφάσεις και πρακτικά (501-677),1950.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (1-224),1945.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (1-150),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (151-300),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (301-500),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (501-700),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (701-853),1946.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (1-200),1947.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (201-389),1947.
 • Ποινικές αποφάσεις Τριμελούς (1-231),1948.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς (1-200),1949.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς (201-366),1949.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς (1-160),1950.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς (161-320),1950.

Συλλογή τευχών της διμηνιαίας έκδοσης «Επιμελητήριο»

Α.Ε.Ε.:Τύπος 8.1.
Α.Β.Ε.:101
Ακραίες χρονολογίες:1999-2010.

Φάκελοι

 • Συλλογή τευχών της διμηνιαίας έκδοσης «Επιμελητήριο» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (67 τεύχη),Μάρτιος 1999 – Ιούνιος 2010.

Συλλογή τευχών της τριμηνιαίας περιοδικής έκδοσης «Θράκης Τεχνικά».

Α.Ε.Ε.:Τύπος 9.1.
Α.Β.Ε.:102
Ακραίες χρονολογίες:2004-2010.

Φάκελοι

 • Συλλογή τευχών της τριμηνιαίας περιοδικής έκδοσης «Θράκης Τεχνικά» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Περιφερειακού Τμήματος Θράκης (23 τεύχη),Οκτώβριος 2004- Ιούνιος 2010.

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης.

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 3.3
Α.Β.Ε.:103
Ακραίες χρονολογίες:1951-1955.

Φάκελοι

 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-250),1951.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (251-643),1951.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-400),1952.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (401-672),1952.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-300),1953.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (301-650),1953.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (651-999),1953.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-350),1954.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (351-650),1954.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (651-950),1954.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (951-1250),1954.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1251-1591),1954.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-400),1955.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (401-800),1955.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (801-1050),1955.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1051-1292),1955.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-200),1951.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-200),1952.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (201-443),1952.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-200),1953.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (201-409),1953.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-300),1954.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (301-600),1954.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (601-860),1954.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-300).1955.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (301-500),1955.
 • Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (501-825),1955.

Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης.

Α.Ε.Ε.:Διοικ. 3.2.
Α.Β.Ε.:104
Ακραίες χρονολογίες:1945-1954.

Φάκελοι

 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-1000),1945.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1001-2000),1945.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (20.001-24.000),1945.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (34.001-34.697),1945.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-4.100),1946.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.101-7.100),1946.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (7.101-10.120),1946.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (10.121-12.602),1946.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-4000),1946.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4001-8.000),1946.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Εσωτερικών (8.001-10.000, 59.001-59.167),1946.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-3.200),1947.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (3.201-6.000),1947.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (6.001-8.400),1947.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (8.401-10.663),1947.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-4.000),1947.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.001-8.000),1947.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (8.001-10.000, 60.001-60.808),1947.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-4.100),1948.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.101-8.100),1948.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (8.101-11.730),1948.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.001-8.000),1948.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (52.001-56.000),1948.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (59.001-61.643),1948.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-4.100),1949.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.101-8.100),1949.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (8.101-11.645),1949.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (10.001-14.000),1949.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (14.001-17.000),1949.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (17.001-20.146),1949.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-4.100),1950.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.101-8.100),1950.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (8.101-12.100),1950.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (12.101-15.711),1950.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.001-7.770),1950.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (7.771-11.060),1950.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (11.061-14.218),1950.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-4.000),1951.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.001-8.000),1951.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (8.001-12.000),1951.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (12.001-16.000),1951.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (16.001-18.467),1951.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διεύθυνσις Εσωτερικών (1-3.810),1951.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (1-4.000),1952.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (4.001-8.000),1952.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (8.001-12.000),1952.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (12.001-16.000),1952.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (16.001-19.760),1952.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διεύθυνσις Εσωτερικών (1-3.591),1952.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Νομαρχίας Ροδόπης (1-4.000),1953.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Νομαρχίας Ροδόπης (4.001-8.000),1953.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Νομαρχίας Ροδόπης (8.001-12.000),1953.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Νομαρχίας Ροδόπης (12.001-16.000),1953.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Νομαρχίας Ροδόπης (16.001-19.531),1953.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Εσωτερικών (1-4.500),1953.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Εσωτερικών (4.500-9.300),1953.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διεύθυνσις Εσωτερικών (1-5.000),1954.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διεύθυνσις Εσωτερικών (5.001-8.000),1954.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (8.001-12.000),1954.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (12.001-16.000),1954.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (16.001-20.000),1954.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (20.001-24.000),1954.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου (24.001-25.468),1954.

Συλλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2010 (Ν. Ροδόπης).

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 22.1.
Α.Β.Ε.:105
Ακραίες χρονολογίες:2010.

Φάκελοι

 • Συνδυασμοί Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις περιφερειακές εκλογές,2010.
 • Συνδυασμοί του Νομού Ροδόπης για τις δημοτικές εκλογές,2010.
 • Συλλογή φύλλων εφημερίδας «Παρατηρητής της Θράκης»,4/11/2010 -17/11/2010.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ.

Α.Ε.Ε.:
Α.Β.Ε.:106
Ακραίες χρονολογίες:.

Φάκελοι

 • ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης.

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 3.4
Α.Β.Ε.:107
Ακραίες χρονολογίες:1956-1960.

Φάκελοι

 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-300),1956.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (301-600),1956.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (601-861),1956.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-400),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (401-800),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (801-1200),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1201-1457),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-400),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (401-750),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (751-1100),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1101-1608),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-430),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (431-861),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (862-1178),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1179-1450),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1451-1750),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1751-2031),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1-300),1960.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (301-658),1960.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (659-900),1960.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (901-1200),1960.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1201-1489),1960.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-281),1956.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (282-560),1956.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (561-843),1956.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-300),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (301-650),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (651-967),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-300),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (301-500),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (501-772),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-300),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (301-596),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (597-900),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (901-1168),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1-300),1960.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (301-650),1960.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (651-986),1960.

Αρχείο Ειρηνoδικείου Κομοτηνής.

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 4.2.
Α.Β.Ε.:108
Ακραίες χρονολογίες:1945-1955.

Φάκελοι

 • Ένορκες βεβαιώσεις (1-98),1945.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (201-298),1945.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (601-700),1946.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (101-313),1947.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (314-500),1947.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (501-676),1947.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (677-881),1947.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (882-1000),1947.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (901-1200),1949.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1201-1358),1949.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1358-1500),1949.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1501-1800),1949.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1986-2200),1949.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1-200),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (601-800),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (801-1000),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1201-1354),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1355-1500),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1501-1714),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1715-1900),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2101-2163),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2164-2300),1950.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1-200),1951.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (201-400),1951.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (601-800),1951.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1-199),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (200-399),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (400-799),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (800-1199),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1200-1399),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1400-1599),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1601-1799),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1800-2000),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2001-2199),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2200-2399),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2401-2600),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2601-2800),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2801-3000),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (3001-3051),1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1-229),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (230-459),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (460-621),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (622-800),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (801-1000),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1001-1200),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1201-1400),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1401-1633),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1634-1878),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1879-2100),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2101-2400),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (2401-2553),1953.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1001-1302),1954.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1303-1562),1954.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1-200),1955.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (201-600),1955.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (801-999),1955.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (1176-1316),1955.
 • Ένορκες βεβαιώσεις – εκθέσεις πράξεων,1951-1952.
 • Ένορκες βεβαιώσεις – εκθέσεις πράξεων,1953-1954.


Αρχείο Εφετείου Θράκης.

Α.Ε.Ε.:Δικαστ. 2.4.
Α.Β.Ε.:109
Ακραίες χρονολογίες:1945-1960.

Φάκελοι

 • Εφέσεις και πράξεις προέδρου (1-170),1945.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-107),1945.
 • Πρακτικά. Πολιτικές αποφάσεις (1-107),1945.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-55),1945.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (56-107),1945.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-46),1946.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (47-85),1946.
 • Εφέσεις (1-147),1946.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (1-85),1946.
 • Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (1-83),1947.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-83),1947.
 • Aποφάσεις και πρακτικά δοσιλόγων (1-56),1947.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-50),1948.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (51-97),1948.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-97),1948.
 • Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (1-97),1948-1949.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-50),1949.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (51-97),1949.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-97),1949.
 • Αποφάσεις και πρακτικά προέδρου εφετών,1945-1949.
 • Πράξεις προέδρου εφετών.1946-1949.
 • Πράξεις προέδρου εφετών,1947-1949.
 • Αποφάσεις συμβουλίου εφετών και ολομέλειας,1945-1947.
 • Δικόγραφα εφετών,1945-1949.
 • Εκθέσεις γραμματέως (1945-1949), πρακτικά ορκοδοσίας, αιτήσεις ενώπιον προέδρου εφετών (1947-1949), πίνακες δικηγόρων (1946-1949).
 • Δικόγραφα αναιρέσεων και πρακτικά διαφόρου ύλης,1945-1949.
 • Πρακτικά και αποφάσεις 5μελούς (1950), Ανηλίκων (1946-1950), Βουλεύματα δοσιλόγων (1949-1950), Αποφάσεις και πρακτικά δοσιλόγων (1949-1950), Αποφάσεις και πρακτικά δοσιλόγων (1948-1950).
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-45),1950.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (46-91),1950.
 • Πολιτικές αποφάσεις,1950.
 • Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, πράξεις προέδρου και γραμματέως,1950.
 • Πρακτικά τριμελούς,1950.
 • Αποφάσεις προέδρου 1950 (1-11), Αποφάσεις 1951 (1-8), Προτάσεις 1950 (1-11), Προτάσεις 1951 (1-8).
 • Αιτήσεις αναίρεσης 1950-1951, έκθεσεις γραμματέως 1950-1951, ανακοπές 1946-1951, πίνακες δικηγόρων 1950-1951, λοιπά δικόγραφα.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-45),1951.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (46-102),1951.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-102),1951.
 • Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (1-102), Πρακτικά διαφόρου ύλης (1-54), Πράξεις προέδρου (1-85), πράξεις γραμματέως (1-50),1951.
 • Προτάσεις (1-48),1952.
 • Προτάσεις (49-92),1952.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-47),1952.
 • Πολιτικές αποφάσεις (48-92),1952.
 • Πράξεις προέδρου, δικόγραφα εφέσεων, εκθέσεις γραμματέως, πίνακες, ανακοπές, πρακτικά διαφόρου ύλης,1952.
 • Αποφάσεις προέδρου, προτάσεις,1952.
 • Βουλεύματα, αποφάσεις ολομέλειας, αποφάσεις συμβουλίου,1952.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-53),1953.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (54-105),1953.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (106-154),1953.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-80),1953.
 • Πολιτικές αποφάσεις (81-154),1953.
 • Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (1-154),1953.
 • Πράξεις προέδρου (1-135), πράξεις γραμματέως (1-68),1953.
 • Αποφάσεις προέδρου, πρακτικά και προτάσεις (1-21),1953.
 • Εκθέσεις γραμματέως, ανακοπές, αναιρέσεις, πρακτικά διαφόρου ύλης, πίνακας δικαιούχων δικηγόρων,1953.
 • Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (1-78), προτάσεις (1-39),1954.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (40-78),1954.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-78),1954.
 • Πράξεις προέδρου, πράξεις γραμματέως,1954.
 • Προτάσεις (1-70),1955.
 • Προτάσεις (71-122),1955.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-56),1955.
 • Πολιτικές αποφάσεις (57-122),1955.
 • Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων,1955.
 • Αιτήσεις προέδρου κλπ., πρακτικά,1955.
 • Εκθέσεις γραμματέως, αποφάσεις ολομέλειας, πρακτικά διαφόρου ύλης, αναιρέσεις,1955.
 • Δικόγραφα εφέσεων, πράξεις προέδρων,1955.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-37),1956.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (38-65),1956.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (66-93),1956.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-60),1956.
 • Πολιτικές αποφάσεις (61-93), πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (1-93),1956.
 • Πράξεις προέδρων, δικόγραφα εφέσεων,1956.
 • Αποφάσεις, πρακτικά, προτάσεις προέδρου,1956.
 • Πρακτικά ορκοδοσίας, αναιρέσεις,1956.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (1-28),1957.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (28-54),1957.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (55-85),1957.
 • Προτάσεις πολιτικών αποφάσεων (86-111),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-55),1957.
 • Πολιτικές αποφάσεις (56-111),1957.
 • Πράξεις προέδρου, δικόγραφα εφέσεων,1957.
 • Αποφάσεις συμβουλίου, αποφάσεις ολομέλειας, αναιρέσεις, εκθέσεις γραμματέως,1957.
 • Πρακτικά διαφόρου ύλης, πρακτικά ορκοδοσίας, εκθέσεις εισηγητών, προεδρικές αποφάσεις και προτάσεις,1957.
 • Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων και πολιτικές αποφάσεις, πολιτικά πρακτικά (1-111),1957.
 • Προτάσεις (1-25),1958.
 • Προτάσεις (26-50),1958.
 • Προτάσεις (51-75),1958.
 • Προτάσεις (76-93),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-49),1958.
 • Πολιτικές αποφάσεις (50-93),1958.
 • Αποφάσεις προέδρου, προτάσεις,1958.
 • Δικόγραφα εφέσεων, πράξεις προέδρου,1958.
 • Ανακοπές (1), αναιρέσεις (1-18), αιτήσεις προέδρου (1-2), εκθέσεις γραμματέως (1-18), εκθέσεις εισηγητών (1-8),1958.
 • Προτάσεις (1-41),1959.
 • Προτάσεις πολιτικών υποθέσεων (42-70),1959.
 • Προτάσεις (71-101),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-50),1959.
 • Πολιτικές αποφάσεις (51-101),1959.
 • Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, πρακτικά διαφόρου ύλης,1959.
 • Πρακτικά προέδρου, εκθέσεις γραμματέως, δικόγραφα εφέσεων, πράξεις προέδρου, ανακοπές, αναιρέσεις, πρακτικά διαφόρου ύλης,1959.
 • Προτάσεις (1-27),1960.
 • Προτάσεις (28-46),1960.
 • Προτάσεις (47-66),1960.
 • Πολιτικές αποφάσεις (1-66),1960.
 • Αποφάσεις προέδρου, πρακτικά προτάσεις, πρακτικά πλειοψηφίας και μειοψηφίας,1960.
 • Πράξεις προέδρου, δικόγραφα εφετών,1960.
 • Αποφάσεις συμβουλίου, βουλεύματα,1960.
 • Αποφάσεις ολομέλειας, ανακοπές, αναιρέσεις, εισηγητές εκθέσεων, πράξεις εισηγητών, πρακτικά διαφόρου ύλης, πρακτικά μειοψηφίας,1960.

Αρχείο Συλλογή φύλλων εφημερίδας «Ξυλαγανή» .

Α.Ε.Ε.:Τύπος 10.1.
Α.Β.Ε.:110
Ακραίες χρονολογίες:1987-2010.

Φάκελοι

 • 41, 43-46, 50, 51 (1987), 54, 57 (1988), 66-68, 70, 72, 73, 75 (1989), 77, 78, 81-87 (1990), 88-91, 93-96, 98, 99 (1991), 100-111 (1992), 112-114, 116-119, 122 (1993), 125 (1994), 132, 135 (1995), 137-140 (1996), 141-149 (1997), 150-160 (1998), 197-208 (2007), 209-220 (2008), 221-233 (2009), 234-245 (2010), 246, 247 (2011).

Αρχείο Συλλογή φύλλων εφημερίδας «Το Κόσμιο» .

Α.Ε.Ε.:Τύπος 11.1.
Α.Β.Ε.:111
Ακραίες χρονολογίες:1981-1987.

Φάκελοι

 • Φύλλα εφημερίδας,(επτά φύλλα).

Αρχείο Ιδιωτικό Αρχείο Ταγματάρχου Δημητρίου Ηλία [Πολεμικό Ημερολόγιο Πρώτου Τάγματος / 29ου Συντάγματος Πεζικού Κομοτηνής] .

Α.Ε.Ε.:Συλλ. 23.1.
Α.Β.Ε.:112
Ακραίες χρονολογίες:1912-1944.

Φάκελοι

 • Πολεμικό Ημερολόγιο Τρίτου Τάγματος / 29ου Συντάγματος Πεζικού Κομοτηνής, Σχολικά έγγραφα: 1, Στρατιωτικά έγγραφα: 13, Φωτογραφίες 17.

Αρχείο Συλλογή τευχών λογοτεχνικού περιοδικού «Καρυδιά» .

Α.Ε.Ε.:Τύπος 12.1.
Α.Β.Ε.:113
Ακραίες χρονολογίες:1989-2010.

Φάκελοι

 • Οκτώ υποφάκελοι:

1)Τεύχη αρ. 1-9 (Μαρτίου-Δεκεμβρίου 1989) [τεύχη 9].
2)Τεύχη αρ. 10-21 (Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 1990) [τεύχη 10] – λείπουν αρ. 12 (Μαρτ. 1990) και αρ. 16 (Ιουλ. 1990).
3)Τεύχη αρ. 23-33 (Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 1991) [τεύχη 8] – λείπουν αρ. 22 (Ιαν. 1991), αρ. 25 (Απρ. 1991), αρ. 26 (Μαϊου 1991), αρ. 27 (Ιουν. 1991).
4)Τεύχη αρ. 34-45 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 1992) [τεύχη 11].
5)Τεύχη αρ. 47 -57 (Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 1993) [τεύχη 9] – λείπει αρ. 46 (Ιαν. 1993).
6)Τεύχη αρ. 58 -69 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 1994) [τεύχη 12].
7)Τεύχη αρ. 71 -81 (Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 1995) [τεύχη 8] – λείπουν αρ. 70 (Ιαν. 1995), αρ. 73 (Απρ. 1995), αρ. 74 (Μαϊου 1995), αρ. 79 (Οκτ. 1995).
8)Τεύχη αρ. 82 -93 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 1996) [τεύχη 10].

 • Έξι υποφάκελοι:

1)Τεύχη αρ. 94-104 (Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 1997) [τεύχη 10] – Λείπει αρ. 105 (Δεκ. 1997).
2)Τεύχη αρ. 106-117 (Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 1998) [τεύχη 10].
3)Τεύχη αρ. 118 - 129 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 1999) [τεύχη 5] – λείπει αρ. 122 – 123 (Μαϊου - Ιουν. 1999).
4)Τεύχη αρ. 130 - 141 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2000) [τεύχη 6].
5)Τεύχη αρ. 142 -153 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2001) [τεύχη 6].
6)Τεύχη αρ. 154 - 165 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2002) [τεύχη 6].

 • Οκτώ υποφάκελοι:

1)Τεύχη αρ. 166 - 177 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2003) [τεύχη 6].
2)Τεύχη αρ. 178 - 189 (Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2004) [τεύχη 6].
3)Τεύχη αρ. 190 - 201 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2005) [τεύχη 6].
4)Τεύχη αρ. 202 - 213 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2006) [τεύχη 6].
5)Τεύχη αρ. 214 - 225 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2007) [τεύχη 6].
6)Τεύχη αρ. 226 - 237 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2008) [τεύχη 4] – Λείπουν αρ. 228-229 (Μαρτ. – Απρ. 2008), 234-235 (Σεπτ.-Οκτ. 2008).
7)Τεύχη αρ. 238 - 249 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2009) [τεύχη 3].
8)Τεύχη αρ. 250 - 254 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2003) [τεύχος 1].

Αρχείο Συλλογή φύλλων εφημερίδας «Εύξεινος Λόγος» .

Α.Ε.Ε.:Τύπος 12.1 .
Α.Β.Ε.:114
Ακραίες χρονολογίες:2007-2008.

Φάκελοι

 • Φύλλα εφημερίδας (δέκα φύλλα).Λείπει το φύλλο αρ. 10 (Ιαν. 2008).

Αρχείο Συλλογή οθωμανικών δημόσιων εγγράφων και κατάστιχων για την Κομοτηνή .

Α.Ε.Ε.:ΣΥΛΛ.24.1 .
Α.Β.Ε.:119
Ακραίες χρονολογίες:1839-1904.

Φάκελοι

 • Οκτώ υποφάκελοι:

1)Περί φαρμάκων και αγαθών για τους αρρώστους της Δράμας και της Κομοτηνής, 1295.
2)Διορισμός του Χουσαμεντίν Μπέι στο νοσοκομείο φυγάδων της Δράμας και της Κομοτηνής, 1295.
3)Η καταδίκη του κατηγορούμενου για κλοπή Ιμπραΐμ από την Κομοτηνή, 1257.
4)Ονομαστικός κατάλογος κρατουμένων στις φυλακές Κομοτηνής που εξέτισαν τις ποινές τους.
5)Κατάλογος κρατουμένων στις φυλακές Κομοτηνής.
6)Έγγραφα σχετικά με το νοσοκομείο Κομοτηνής, 1295.
7)Φωτογραφία του κτηρίου Χωροφυλακής Κομοτηνής, 1322.
8)Απογραφή του καζά της Κομοτηνής.
9)Κατάστιχο αναφορών Κομοτηνής, 1256.
10)Κατάστιχο αναφορών Κομοτηνής, 1255.
11)Κατάστιχο αναφορών Κομοτηνής, 1256.
12)Κατάστιχο αναφορών Κομοτηνής, 1256.
13)Περί κατασκευής ενός νοσοκομείου και ενός ορφανοτροφείου στην Κομοτηνή, 1295.
14)Περί κατασκευής φυλακής στην Κομοτηνή, 1299.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία