Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Στα Γενικά Αρχεία Κράτους - Αρχεία Νομού Ροδόπης φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στη σύγχρονη ιστορία της περιοχής της Ροδόπης καθώς και γενικότερα της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1909 - 2012.

Τα αρχεία αυτά μπορεί να είναι αποτυπωμένα σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων, μπορεί δηλαδή να είναι λυτά έγγραφα, χειρόγραφα βιβλία, φωτογραφίες, σε ηλεκτρονική μορφή ή και οπτικοακουστικά αρχεία (μαγνητικές ταινίες, μπομπίνες κ.ά.) σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Τα ευρετήρια για τα αρχεία αυτά εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων "Αρχειομνήμων" >>

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.
Συγκεντρωτικός Πίνακας αρχείων ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Ροδόπης >>.

Αγροτικός κόσμος. Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Δασών, Νομαρχίας Ροδόπης, 1948-1997.


Βιβλίο Ημερησίας Διάταξης, 1922.
Αρχείο Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής (1919-1974)


Τοπογραφικό διάγραμμα της οδού Βενιζέλου στην Κομοτηνή το 1928. Διακρίνονται οι βουλγαρικές μετονομασίες των οδών κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής.
Αρχείο Δήμου Κομοτηνής, 1928-2009


Tοπογραφικό του Δημοτικού Σχολείου Πανδρόσου.
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Νομού Ροδόπης, 1909-1991


Ταχυδρομική κάρτα του 1920.
Συλλογή ταχυδρομικών καρτών (1920-1965).

Φωτογραφία από Πανθρακικούς αγώνες στίβου. Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Δασών, Νομαρχίας Ροδόπης, 1948-1997.

,
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)