Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
Επαρχία Φθιώτιδος, 1895 (Ιωάν. Βορτσέλα)    Ιστορικό
 
Ίδρυση και Λειτουργία

Τα Αρχεία του Νομού Ροδόπης ιδρύθηκαν με τη δημοσίευση του Νόμου 1946/91 περί Γενικών Αρχείων του Κράτους, ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η λειτουργία της υπηρεσίας ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου  1994, σύμφωνα με την απόφαση ΙΣΤ/Φ.ΔΙΟΙΚ/1156/24.10.1994 του Τμήματος Ιστορικών Αρχείων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα Γ.Α.Κ. Ροδόπης εδρεύουν έκτοτε στην στην πρωτεύουσα του νομού, Κομοτηνή.

Στέγαση

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους (1/11/1994-31/8/1998) τα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ροδόπης φιλοξενήθηκαν σε χώρους του Δημαρχείου Κομοτηνής, ενώ από 1/9/1998 έως 31/8/1999 η υπηρεσία φιλοξενήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης στο Τεχνικό Λύκειο Κομοτηνής. Από 1/9/1999, με απόφαση της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εγκρίθηκε η παραχώρηση στα Αρχεία Ροδόπης γραφείου στον 1ο όροφο του ανακαινισμένου κτηρίου του Παλαιού Οικονομικού Γυμνασίου Κομοτηνής, όπου στεγαζόταν και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Ροδόπης.

Από το Δεκέμβριο του 2008, η υπηρεσία στεγάζεται σε μισθωμένο κτήριο στην οδό Δημάρχου Δημητρίου Μπλέτσα 19 στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής.. Το κτήριο κτίστηκε στα 1955 και έως τη δεκαετία του 1970 στέγαζε την Χειρουργική Κλινική Παπαδημητρίου. Το κτήριο έχει συνολική επιφάνεια 220,00 τ.μ και διαθέτει γραφεία, βοηθητικούς χώρους, τέσσερα αρχειοστάσια και χώρο αναγνωστηρίου.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)